• panna, -y f. dívka neporušeného panenství. Marie, Hana, dvě jména milá, panny jak jarní růže květ. Erb. Onať [matka Ježíšova] jest neporušená panna. Puchm. Panna neprovdaná, niva nezoraná. Hol. Nejvyšší muž v celém pluku a urostlý jak panna. Něm. Ostýchav je jako panna. Šmil. Figuru dělali [koně] — stavěli se — bočili a točili jako panny. Baar. Břízy stály na stráni jak útlé panny. Zey. Jedle po těle bílé a hladké jako panny. Hol. V ten [májový] čas se bílí, statky jako panny. Svob. D dívka vůbec, zvl. milenka. Tam [doma] se ožeň, zdejší panny nestojí už za nic. Sab. Zadudám vám písně pěkné, mládenci a panny. Heyd. To je toho, že tě Tonča odbyla! Pro jednu pannu — klobouk na stranu — pro jedno kvítí — slunce nesvítí. Baar. Takto se loučí od své drahé panny mládenec milý. Erb. Mládenec tam [za branou] chodil s pěknou pannou. Vrch. D stará panna zestárlá svobodná žena. Vzal si starou pannu, která má šest zubů v ústech, tři křížky na zádech a třikrát šest tisíc v kapse. Stroup. Statek přešel do rukou dvou starých panen. A. Mrš. Některá z nich [čejek] si zasteskne usedavě, vždyť jim marně „starých panen“ nepřezdívají. Thom. D Zast. titul neprovdaných žen. „Já o panně Justynce už taky slyšel.“ Mladý hodinář řekl to dvorně, po městsku, s titulem „panna“. Jir. „Ale jestli pak vy, panno Madlenko, budete nyní dobře sedět?“ mínil Hájek. Něm. Bývala [kuchařka] kdysi hospodyní na faře a proto se jí říkalo panna kuchařka. Maj. D titul Ježíšovy matky (Panna Maria) a jiných panenských světic. Modliti se k Panně Marii. Havl. Maria, panno přemocná! Erb. Skryl se v nesmírné sluji přesvaté Panny. Zey. Pomoz duši! Svatá Panno! Durd. Může-li kdo oblomiti Krista, pak Panna je to, roditelka jeho. Mach. V den památky svaté Panny Kateřiny. Herb. Předevčírem bylo sv. Markéty panny. Jir. Chrám Pany Barbory. Mach. Lid. Panny Marie vlásky (třeslice). Rais. Slzičky Panny Marie hvozdíky. Herb. Slzy panny Marie. Kun. D klášterní, velebná a p. panna jeptiška, řeholnice. Obdarovala nejrůznější spolky, sirotčince a klášterní panny. A. Mrš. Velebná panna ji doprovodila do kaple. Prav. Najdeš útulek u panen řeholních. Zey. Klášter Doksanský náležel duchovním pannám premonstratským. Osv. Hrobka abatyší a panen svatojiřských. Lum. Anglické panny druh řeholnic. D v názvech lidových bytostí báječných. Divá, lesní, vodní, mořská, morová panna. Umínil si, že stůj co stůj tu divou pannu chytí. Erb. To snad lesní panny na paloučku tancovaly. Jir. Pozvedla krásné klepadlo, s kovovými tělíčky vodních panen. R. Svob. Nad kupeckým stolem vznášely se dvě mořské panny. Něm. Povídala, že jí tatíčka s matičkou vzala morová panna. Třeb. D Zast. panna frejovná, helmbrechtná nevěstka. Pannu frejovnou si v lázeň vezmeš. Mach. Posílali nás do domu veselých panen helmbrechtných. Durd. D krejčovská figura ke zkoušení šatů, manekýn. Špendlíme jej [límec] na krejčovské „panně“. Ozv. Tento románový objekt [hrdina románu pro služky] je zpravidla nápadně dokonalý jako universální rákosová panna u švadlen. K. Čap. D figurka dívčí podoby (loutka ke hraní, perníková figurka a pod.). Jak přestane děvče s pannou hrát, tuť jen honem, honem vdát. Rub. Děvče začíná se chápati jehly zároveň s pannou, které poopravuje šaty. Herb. Tváře má tak červené, jako malujou pernikáři pannám. Svob. D železná panna druh mučidla. Letopisové čeští dávají zprávu o jistém usmrcujícím stroji, železná panna nazvaném. Erb. Zákon ten nesměl by býti pancířem, svírajícím jak železná panna všechno školství a nedopřávajícím mu volného dechu. Čes. pol. D Astron. panna souhvězdí severního nebe, šesté znamení zvěrokruhu.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 672 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 672