• paragraf, -u m. oddíl, odstavec, článek v předpisech, nařízeních, zákonech a ve spisech odborných. Preceptor četl školní pravidla, a kantor paragraf za paragrafem vysvětloval. Rais. Suchými paragrafy zákonů neobíral jsem se nikdy. J. z Hv. Znalť se [učitel] v paragrafech, jako nějaký krajský. Mel. Kdyby napadlo člověka projít se bez zbytečného oděvu v zahradě, je na to paragraf o přestoupení obecné mravopočestnosti. Vach. Tělem připomínalo [děvče] ještě dítě pod paragrafem nedospělé. V. Mrš. Proto je advokát, aby ty paragrafy dovedl otáčet na všecky strany. Rais. Zásada ta dá se ještě více roztáhnouti než paragrafy. Šmil. Tvářil se tak zničeně, že dobrák Rubeš vstrčil do kapsy paragrafy, aby mu po sousedsku [věc] vysvětlil nechal právnických řečí. Vrba. Erbenovi věnováno v Bruse pět paragrafů. Herb. Přen. Pověděla jí paragraf za paragrafem, čeho od ní žádá podrobně, zevrubně. Šmil. Naskýtá se mi příležitosť, súčastniti se dle všech paragrafů větrovské etikety vítání asi tuctu dám a pánův. Lier. To je první paragraf naší emancipace. Zákr. To [manželovo přání] je pro paní radovou přísný paragraf. Kun. Práv. určitý, přesně vymezený malý oddíl psané právní normy. Expr. [Rada] nic nepovolil, ohledu neměl, nic neodpustil, paragraf, čirý paragraf. Jir. D značka pro odstavec. Mám psát ještě o houslích, jichž resonanční část je stočena jako paragraf. Ner.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 202 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 202