• part, -u m. úkol, který v hudební skladbě připadá jednomu druhu nástrojů n. lidského hlasu. Slečna pěla part svůj studeně a tiše. Mach. Foerstrovy písně vznikají zvláštním způsobem, jenž karakterisuje i vokální part jeho zpěvoher. Z. Nej. Klavírní part [houslové sonaty] hrál J. Heřman. Smet. Mně naproti sedávala malá sopranistka, třímajíc v malé své ručce chvějící se svůj part noty s úkolem sobě přiděleným. A. Mrš. D úloha, role v divadelní hře n. filmu. Mim počne odříkávat svůj part hrobovým hlasem. Čap. Pro myšku Micky nebo Betty Boop jsou angažovány skutečné star, které vždycky mluví jejich part. Přít. Citujeme aspoň ty [herce]‚ jimž připadly party nejzávažnější. H. Jel. Přen. Člověk se zastřelí z osudného důvodu, že dohrál svůj románový part. K. Čap. D díl, podíl výdělku, zisku. Když bylo po sezoně, když parťáci vyplatili [šumařům] part, bylo málo těch, kteří se vrátili domů. Rón. Všecka čest hochům [muzikantům]: na mistra [kapelníka] svého nezapomněli, z každého příjmu dostával svůj „part“. Rais. D Archit. jednotka k měření, dílek v antické architektuře.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 102 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 102