• pata, -y f. nejzadnější část chodidla nohy s výstupkem nazad přečnívajícím. Přitisknuv k sobě kolena strkal paty do zadu. Jir. Šel vážně, klada paty hodně k sobě. Jir. Veník radostí se otočil na pravé patě. Hál. Mistr se otočil na patě a běžel domů. Herrm. Jste knížeti nepohodlnými sousedy jako trn v patě. Hol. Jeden nebo dva srnci, které se mu podařilo upytlačiti, nebyli by mu vytrhli trn z paty nepomohli z tísně. Vrba. Stopa je obrácena patou k silnici; kdo ji udělal, šel tímto směrem otiskem paty. K. Čap. Šedý šat pokrýval jeho postavu od hlavy až k patám celou. Něm. Panímáma přehlížela syna od hlavy k patě. Rais. Ale jdi, brebto, vždyť to nemá paty ani hlavy, co žvatláš nemá smyslu. Šim. Báseň mívá hlavu a patu dobrý smysl. Mach. To psaní má hlavu i patu. Pekárek. Nepřítel je nám v patách těsně za námi. Zey. Téměř v patách za panem Vorlíčkem vstoupil bez zaklepání jiný pán. Krás. Msta v patách kráčí jeho činu. Mácha. Co pořád se jí věší na paty, když vidí, že ho ráda nemá chodí ustavičně za ní. Jir. Bída věšela se mu na paty pronásledovala jej. Baar. Za každou laní šel její kolouch — takový hloupý ještě, zrovna se mámě lepil na paty šel těsně za ní. Vrba. Všem třem se vytrvale lepí smůla na paty pronásleduje je neštěstí. Sez. Musím se bát vytáhnout paty z pokoje odejít. Kun. Selka nemešká, sebere košík a zdvihá paty, jako by prášil utíká. Něm. „Hale kde je Srna?“ „Vysekal se patama“ utekl. Něm. Není za těžko v širém poli za noci ukázati někomu paty utéci, zmizeti. Jan. Šťasten, kdo může v této době [letního vedra] okázat městu paty! Čech. Z domu mi ovšem vyndáte paty vyženete mne. Neff. Fána vyprovázela poslední hosty. Paní Šustrová hleděla s radostí oběma pánům na paty radovala se z jejich odchodu. Herrm. Utíkal [pytlák] do lesa, jako by mu paty namydlil velmi rychle. Šmil. Snad i s čertem by se byl spojil, aby udolal ty, co mu „šlapali na paty“ jej pronásledovali. A. Mrš. On si na toho kluka dá pozor, bude mu šlapat na paty a koukat na prsty prožene ho. Vrba. Nestavte se na paty, Pánbůh pýchu vidí nenaparujte se! Rais. Hrdina ten vzal do zaječích po způsobu všech reků, kteří platí patami utekou aniž zaplatí. Mach. Div že Pánubohu paty nehukúsala, jak se modlila byla přepjatě nábožná. Něm. Lichvařil a utiskoval lid, ale jinak si mohl paty o kostel ubrousit stále chodil do kostela. Svět. Paty si mohla uběhat. Vrba. Všecky selky si mohly utlouci paty, snášejíce na faru kde co. Vrba. Tys tomu dal! Holečku, daleko pata oka zmýlil ses! Něm. Ty rozum v patě máš, jenž na kuří ti oka dostačí jsi hloupý. Hál. Je pořádně střelená do paty potrhlá. Šim. Dostali své peníze, a jak práce jejich vypadá, to jim ani v patě neleželo pranic jim na tom nezáleželo. Herb. Bufkovi hoří koudel za patami je v úzkých. Vrba. Jak Pánbůh dopustí jeden rok a přijde pád nebo kroupy anebo nepohoda, je sedlák na patách na mizině. M. Jahn. Satirik napad kdysi kohosi, šíp vehnav jemu v patu Achillovu napadl ho na slabém jeho místě. Mach. Vodička obuvník také je zasažen ve své achillovské patě. Bouš. Ctižádost stala se jeho patou Achillovou slabou stránkou. Kun. Tu vězí Achillova pata Zákrejsovy veselohry slabina. Osv. Byli to bojovníci zvyklí pohrdati zásadně slovanským obyvatelstvem, které pod jejich obrněnou patou hynulo. Šus. Arch. Legie vedené Trajanem zarazily tu patu svou, aby vyvrátily říši dáckého Decebala zastavily se. Jir. Byly časy, kdy Turek zatknul patu na samé Cetyni usadil se. Hol. Zool. prvý chodidlový článek včel, metatarsus. D Bás. noha. Vše jiné kol a cizích lidí pata sen mého mládí šlape přeblahý. Čech. Zdálo se mu [hochovi]‚ zlatý že kvítek vyskočí, kam vstoupí její [dívčiny] paty. Klášt. D část boty, punčochy a pod., navlékaná na patu lidské nohy. Vysoká turecká bota je víc punčochou než botou, jeť holinka, nárt i podšev z jediného kusu, pata na ní trochu vycpána. Ner. Křížková spravovala na patách roztrhané punčochy. Svob. Já jsem byla pilná, celou patu [punčochy] jsem udělala. Štěp. D dolení část něčeho, co se vypíná, strmí do výše, úpatí, spodek, spodní kraj. Jsme u paty hory Golgothy. Ner. Na vrchu vysokém, jenž ve vodách své paty koupá, prastarý stál hrad. Zey. Po úbočí chlumu až k patě rozkládá se vesnice. Mach. U paty pahrbku zastavila koně. Zey. Do pat těch skal narážejí prudké vlny. Jir. U paty věže klíčník otvírá vrata. Heyd. Španělské schody vzhůru vedou. U jejich paty třpytila se voda v bizarrním fontánu. Zey. Adámková se skácela k zemi. Padla právě k patám krucifixu. Vach. U paty vítězných stěžnů [v Benátkách] válí se zaháleči. Ner. Vysoké stromy osvětleny byly od paty až do vrcholků narudlým sluncem. Svob. U paty lesa byl veliký dub na okraji. Něm. Stav. dolení část nějaké stavby n. její část; pata hráze, náspu, pilíře a pod. D zadní, spodní, okrajová n. ukončující část nějakého předmětu, patka. Na dláždění zařinčely paty ručnic. J. z Hv. „Paty“ vorů, kláda ke kládě spojovaly se „pobíječkami“. Mor. Paty lyží jsou zvednuty, to znamená, že při pohybu kupředu na rovině nebo do kopce musíte se dostávat většinou silou rukou. Zlín. Ze semen, jimž byl odříznut zaoblený konec (pata semene), vyrůstala nejprve část s dělohami. Č. les. Představený ukrojil si zlatou patu bochníka patku. Hol. Tech. spodní část předmětu n. nějaké součásti; pata kolejnic patka; pata ložiska, zubu a pod. D Geom. pata kolmice průsečík kolmice s danou přímkou.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 1229 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 1229