• patro, -a n. poschodí v domě. V přízemí bydlí jedna spisovatelská rodina a v patře nad ní druhá. Krás. Jdi nahoru na věž, na nejvyšší patro. Erb. Zastavil jsem se v prvním patře a chtěl jsem dříve vraziti k babičce, než bych do druhého patra vstoupil. Podl. Ustál. sp. Páni měšťané hleděli s patra na bezvýznamného pensistu pohrdavě. Baar. Advokáti si tu vydělali domy a koukají na každého s patra, kdo se jim nerovná. Štech. Mluví se s patra o packalském životě průměru. Zvon. Pili plnými doušky a měli juž všichni v hořeních patrech byli podnapilí. Staš. Lebeda už měl hodně v prvním patře. Herb. Přen. Kdesi v nejvyšším patře mozku se něco hýbalo, svíjelo, vířilo. Maria. D prostor pod střechou stodoly nad mlatem, kam se skládá obilí. Nad humnem a přístodůlky vznáší se patro, kamž jako do přístodůlku skládají obilí, seno, slámu. Jir. [Hospodář] se doma pomalu chystal na žně; na půdě a na patře dělal místo. Rais. D přepážka mezi dutinou ústní a nosní. Děcko, narážejíc jen nesměle svým jazýčkem o měkké patro svých úst, namáhalo se vyslovit po matce to, čemu je učila už na stokrát. Mrš. Jazyk se mu lípl na patro, rty se mu jen třásly na doušek. Herrm. Anat. tvrdé, měkké patro. D Dial. trám ve stropě, nade dveřmi a p. I malý člověk sklonit musí hlavu, aby nenarazil temenem do patra předsíňky. A. Mrš. V chvatu hlavou narazila do patra dveří. A. Mrš. D Horn. oddíl dolu ve svislém směru, horizont, obzor. Bot. patro rostlinné některého společenstva rostlinné druhy dosahující v době nejvyššího vývoje přibližně stejné výše. Patro půdní, stromové a j. Meteor. oblast oblaků vznášejících se v jisté výšce nad zemí.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 373 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 373