• pec, -e, arch. -i f. (pl. pece, -ím, -ích, -emi) zděný prostor zařízený k pečení, sušení, tavení a p.; obyč. takové zařízení k pečení chleba. Manželka dobývala z pece právě dopečené bochánky. Havl. V jizbě [byla] zelená kamna, v koutě chlebová pec. Herb. [Veliká kachlová kamna] s pecí zaujímala plnou čtvrtinu světnice. Rais. V zimě bývaly děti skoro celého půldne na peci za kamny. Něm. Vnitřek [sušírny] byl rozdělen na prázdnou prostoru přední a na cihlovou pec. Rais. [Jsou vedra.] Praha vypadá jako vápenná pec. Ner. Venku bylo vedro jako v peci. Herb. Krušina měl hlavu jako vytopenou pec rozpálenou. Šmil. Mám hrdlo jako pec vyprahlé žízní. Švan. [Hospodský k mladíkům:] Nyní jděte po pecích spat. J. J. Lang. [Babička:] Říkám, v červenci lez s pece vstávej časně! Jak. Při peci dobré věci doma je dobře. Přísl. Proč tys raději nezůstal doma za pecí. Šmil. Tady [na hradě] jsme za pecí, tady se nám nic nestane jsme v bezpečí. Jir. Ženské jazyky počaly nejprve za pecí, ponenáhlu však i mimo dům rozvazovati doma, v soukromí. Šmil. Za pecí měla jsi zůstati a poslouchati povídání starých babiček doma. Podl. Řemeslník za pecí válený ani za babku nestojí který nikde nebyl, nezkušený ve světě. Něm. To je mi zaměstnání příliš za pecí nutící k sedění doma. Maj. Můžeš jít za pec, starý břídile můžeš se (se svým uměním) schovat! K. Čap. I otec přikládal do pece, vyčítaje mu, že přišel k vůli němu o tolikto beranů přištíval, přisoloval. Havl. Vsadí se [vybraná numera] pro tah nejbližší, jaksi aby se pec prohodila aby se učinila změna. Ner. Chléb z pece — žaludek nechce čerstvě pečený, teplý. Baar. [Přítel] za tebe dobýval horkých koláčů z pece pomáhal ti s vlastním nebezpečím. Kos. Každý ať si sám tahá z pece své kaštany. Her. Kdo v té peci bývá, jiného tam hledá každý soudí o jiných podle sebe. Přísl. Však abych v peci sníh nesušil, honem s tím pryč abych nemařil čas! Choch. Žert. Počkej jen, až se vám rozboří pec a budeš vařiti kašičku až se vám narodí dítě! Šmil. Přen. Asiat s obličejem vypáleným do brunátna v té ohnivé peci (v horké poušti). Čech. [Lépe doma] než v pekelných pecích železničních vozů. Rais. V své nitro básník [všecky dojmy] házi, a neptá se, co vyjde z této pece. Vrch. Tech. zařízení, prostor, obyč. obezděný, v němž se provádí nějaká změna surovin teplem vyráběným n. přenášeným. Pec vysoká, kalicí, kelímková, nádobová, pekařská, plamenná a j. Voj. pec polní na pečení chleba v poli. D množství (obyč. pečiva), které pojme jedna pec. Hospodyně napekla po dvou pecích koláčů. Ner. Ještě jich [koláčů] máme dvě pece! Svob. [Hospodyni] se celá pec koláčů přichytila. Just. D ohniště v kamnech. Již má [paní Butteauová] slušnou hromádku pěkných, bukových polínek u pece, v níž hořelo, v peci jejich kamen! Jir.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1138 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1138