• pedagogika, -y f. věda, nauka o výchově (zvl. též jako učebný předmět). Moderní pedagogika místo předvádění mrtvých obrazů žádá pozorování živé přírody. Kád. Pedagogika pokusná (experimentální, induktivní), empirická, filosofická (spekulativní) a pod.