• peněžní adj. k peníze; vyjádřený, stanovený, určený v penězích. V 19. století tovární práce nahradila věcnou hodnotu práce hodnotou peněžní. Z. Nej. Ustanovil pokutu peněžní, což i ostatní přijali. Jir. Peněžní kapitál. Výb. Žádala mne o peněžní příspěvek. Zey. D mající jiný vztah k penězům n. k peněžnictví. Jsou na tabulkách vyobrazeny toliko ukázky pro poznání našeho peněžního vývoje zvláště význačné. Skal. Všeobecná tíseň peněžní můj závod až do nedávna jaksi jen obcházela. Arb. Vykládal jsem Janovi právě ty záležitosti peněžní. Zey. Nadával na židovskou peněžní aristokracii. Mach. Ústavy peněžní. Pošt. peněžní poukázka, dopis; peněžní lístek soupis částek, podává-li strana několik složenek n. poštovních poukázek najednou n. platí-li větší částku v rozličných druzích peněz. Fin. peněžní bursa provádějící bursovní obchody s penězi a s cennými papíry.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 173 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 173