• personální (zř. personelní) adj. osobní. Učinil mně smrtelnou urážku mé personální cti se dotýkající. Havl. [Tachezi] zavedl do novin personální kultus. Kronb. Zeyer má svou personelní expressi osobitou. Kar. Ministerstva jsou organisována podle zásady personální (na rozdíl od kolegiální), t. j. za veškeré úkony ručí na venek jejich přednosta (příslušný ministr). Vlastiv. Personální unie spojení dvou států osobou společného panovníka. Círk. práv. personální imunita osvobození duchovních od veřejných břemen. D týkající se personálu, vztahující se k personálu. Úsilí školské správy podařilo se zdolati personální překrvení v oboru národního školství. Naše d. Personální status ministerstev. Přít.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 73 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 73