• pes, psa m. domácí šelma chovaná člověkem k hlídání, k lovu a pod. Za zavřenými vraty ozval se štěkot psa. Jir. Děti i dva velicí psové, všecko vyběhlo přede dveře, vítat babičku. Něm. Kmet staropražský, Přivitan jménem, musel třikráte nositi prašivého psa po celém náměstí. Pal. Tu se Pyskáček rozzlobil a poštval na něj domácího velkého psa. Erb. Dělají pány chodíce s puškou na rameni a se psem stavěcím v patách. Baar. Potkal zuřivého ovčáckého psa. Herb. Při kramářských karách zaštěkal hlídač pes. Win. Ustál. sp. Karabiny byly rezavé jako pes. Ros. Ale cakra, cakra to nádobí, zednický nádobí, mám já už taky hlavu, aby ji hodil psu nestojí za nic. Čap. Ch. Život je krušný, lidé v něm zkusí jako psi. Šmil. Na mou duši, pracovat budu jako pes, dostanu-li se tam. Klost. Mám hlad jako pes velký. J. Šír. Ohlíží se jako mlsný pes. Práš. Jako pes věrná [je Katka]. Jir. Pravice jeho se zdvihla a rozkazně ukázala ku dveřům. Poslušná jako pes zdvihla jsem se z pohovky. Ner. Všichni jej znali mírného, pokorného jako psa po výprasku. R. Svob. Bartoň jako zbitý pes šoural se ke dveřím bázlivě. Hol. Musíš pamatovat na sebe, jako pes živ být nemůžeš bídně. Rais. Zahynu tu někde jako pes, sípal jsem, skřípaje zuby bídně, bez pomoci. Svob. Zabít ho chtěli jako psa. Jir. Zastřelte mě jak psa, jestli věrným nebudu. Don. Řekněte mi, proč jsou ti šefové na člověka jako psi krutí. Mah. Což mohu jít, když na mne voláš jako na psa hrubě, neslušně? R. Svob. Lítáš celý den po závodě, od dělníka k dělníkovi, a honíš je do práce jako psy krutě, necitelně. Svob. Někdy si na něj také houknu, a to jde, jakby ho pes kousl, ani nemukne. Něm. Hube sem dostal jak pes; že pré to má podlivá nařizení bét, ha néni. A. Mrš. Poddaný zahanben, že je plísněn jako pes, rdí se. Herb. Nezapomenu do smrti slova, jimiž mne odehnal od sebe jako psa. Pfleg. Vynesli bo, zahrabali do jámy jako psa bez úcty, bez piety. Neb. Di se taky zehřit. De ti to jak psovi pastva mizerně, špatně. A. Mrš. Má se jako pes, když sežral mejdlo. Win. Lháři! Rozumíte tomu jako pes slabikáři vůbec nerozumíte! Baar. Tito dva lidé patrně se mají rádi jako pes s kočkou nenávidí se. Herb. Musím, když má někdo o hvězdičku méně, než já, dávat mu to na jevo tím, že ho strhám tak, že by od něho pes chleba nevzal že ho každému zošklivím? Šrám. Za každou otázkou vmetl jí jméno, že by od ní pes byl kůrku nevzal. Šim. Měl jsem ti včera den, že bych ho ani psu nepřál. Čel. V ošklivých nocích, kdy by žádný ani psa ven nevyhnal, se kradl ke hřbitovu. Šmil. Já decke říkám — svět nestojí za zdechlýho psa. Všecko je pokažený za nic. A. Mrš. Tak jsme tam psa — kozla platní docela nic. Čel. Museli se také po místech potloukat, kde se nočního času ani pes nezastaví. Praž. pos. To by ovšem ani pes neuhodl. Švan. Taková běhna! Ani pes po ní nezaštěk. Nový. Všechny noviny jsou u nás pod psa. Nor. Byl králem střelců, ačkoliv střílel „pod psa“, jak říkali mizerně, špatně. Vrba. Mám se pod psa. Mař. Co oni řeknou, je bez toho pro psa bezcenné. Čap. Ch. Kultura ducha je na psu. Zvon. S profesurou bylo v té době na psu, bylo to v době desetiletého i víceletého suplování bylo to mizerné, bídné. Her. Se svou slávou král je na pse v koncích, hotov. F. S. Proch. Politika naše octla se na psu. Dyk. Několik kousků šatstva rozličného vzoru, jak se říká, každý pes z jiné vsi. Něm. Vrcholem taktického umění se jim zdá uřezávati psovi ocas po kouskách dělati něco po částech. Přít. I kdo se jí všímá, takové běhny, která se psy si tyká s kýmkoliv, s každým. Šim. Platím i soudu, každému psu musím platit, a ještě toho není dost. Obr. živ. V zaklínáních: U psa! Což pak mě máš za blázna? Mah. Ale když jsem už slíbil, že půjdu, vzal to pes buďsi. Kos. V přísl.: Pán jako pán, pes od psa nebude jsou jedno pásmo. Herb. Pán je pán a na psa najde si vždycky hůl kdo chce trestat, najde si vždy záminku. Šmil. Moc psů zaječí smrt přesile lze těžko odolávat! Pořek. Farmářskou abecedu nezná. Jen se díval na farmy, ale od koukání ani žádný pes se dosud nestal řezníkem. Baar. Že je sprostý, to bych mu odpustil; pes štěká, jak umí každý podle svého původu. Durd. Přen. Mejgeš vyšel z nálevny a psi nejošklivějších vzpomínek šli za ním. Vanč. Mé bolesti psi vyběhli si, teď stopu hledají. X. Dvoř. Zool. pes obecný druh šelem psovitých, Canis domesticus. Pes ovčácký, lovecký, stavěcí a j. D samec některých psovitých a kunovitých šelem. Liščí pes si vyšel na lov. Lum. Ve čtvrt hodině byly mým úlovkem dvě kuny skalní, stará fena a mladý, silný pes. Stráž mysl. Vydří pes mu ležel ještě v hlavě, když se ukládal ke spaní. Mor. D Zast. v názvech některých jiných živočichů. I pro lov tuleňů (mořských psů) jest na pobřeží Nového Zélandu několik osad zřízeno. Vlastiv. Známější je [netopýr kaloň] pod jménem létající pes. Čes. sl. D Pejor. člověk krutý a necitelný. Na personál prý byl pes: za promluvení na chodbě výpověď. Pujmanová. K vůli vám možná že lidem odpustím v poslední hodince, že ze mne udělali psa! Hál. D často jako nadávka. Kde jsi, ty žebrácký pse! křičel a honil se za ženichem. Hál. Zrádní psi jste! Zpátky! Ner. Dej ho [dvořana] pověsit! psa smělého! Jir. Tu najednou docela prostý člověk, snad vlastně nějaký šejdíř a mrcha pes, podíval se na holčičku. Švan. [Otec k dceři:] Spíš zavraždím tě, než bych dovolil, by nevěřící pes tě nazval svou. Zey. Jen pes křesťan bojí se pohlédnouti do hněvivého oka Allahova. Ner. Ty židovské psy zde mi dobijte. Vrch. D Lid. něco způsobujícího bolest, něco zlého, nepříjemného. No — život je pes, jak se říká. Mor. Ona je tam taky pes křižovatka. Pujmanová. Jen co jemu se líbí a co u něho lze dostati, je „fashionable“. Všechno ostatní je brak, „pes“ Herrm. D Div. slang. bezvýznamná, krátká role. Mestek hrál výhradně „psy“, to jest drobné jednovýstupové úlohy. Čap. Ch. Občas hraje nějakého psa ve filmu. Ros. D Astron. Velký Pes, Malý Pes souhvězdí.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 924 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 924