• plakati ned. (1. sg. pláči i pláču, 3. pl. pláčí i pláčou) (nad kým, nad čím, po kom, po čem, pro koho, proč, zř. o koho, oč, za kým, zř. plakati slzy) prolévati, roniti slzy při silném pohnutí mysli (obyč. při žalosti, lítosti). Chlapec tiše plakal. Jir. [Zemanka] vzdychala, tajně plakala a chřadla. Jir. Mužové [venkovští] nepláčou vůbec nikdy. Herb. Tatínek jí [babičce] tiskl ruku, maminka ji plačíc objímala. Něm. Plakala, až jí srdce usedalo. Svět. Osvědčovalo se na ní [maličké]‚ že děvče pláče do krásy. Jir. Matka plakala slzy hlubokého potěšení. Prav. Krvavé slzy bych lítostí někdy plakala. Baar. Plakala jsem tenkráte hněvem a styděla se. Zey. Byla by snad plakala vzteky. Šim. Jako bych je viděla, když oba [otec a matka] nad námi dětmi plakali. Ner. Nějaký čas nováček lká, domova vzpomíná, po matce, milence pláče. Herrm. Já po svých dcerách do dneška pláču. Třeb. Dorotka často plakala pro svou dobrou matku. Kram. [Vrbka] plakal zas, ale už ne o čest domu a ztracenou chalupu. A. Mrš. Býval tam, když někoho pochovávali, když mu zpívali a za ním plakali. Hál. Mnoho slzí plakala za hochem vzdáleným. Chmel. Přen. Plakalo nebe, plakalo s vysoka… (o dešti). Jan. Lesy se potí a pláčí [pryskyřicí]. Baar. Jen ta okýnka plakala těžkými slzami páry srážené chladem tmy. A. Mrš. Procházel se kolem bělokorých bříz a plačících vrb smutečních. V. Mrš. Myšlénka humannosti pláče někde v koutku. Ner. D Zř. slzeti. Hleděla do polí, do slunce, až jí oči plakaly. Podl. D Bás. vydávati zvuky podobné lidskému pláči. Hrdlička si ob čas v listí pláče. Vrch. U potoka ve vrbách to plakalo a kvílelo až hrůza poslouchat. Svět. Vichr zoufale pláče. Baar. Zvuky se rozlévaly sálem, stenaly housle, křídlovka plakala. V. Mrš. Housle pláčou a ton po tonu vkrádá se do prsou mocí okouzlující. Ner. Naříkal, plakal umíráček. Jir. Pod okny fontán plakal tichým stenem. Leg. Mé srdce krvácí, má píseň pláče. Heyd. D (koho, co, zř. koho, čeho) zast. oplakávati někoho, něco, naříkati nad někým n. něčím. Tebe za horama dívka pláče. Holý. Nebylo rodu, nebylo dědiny, kdež by neplakali několik mrtvých. Jir. Jak často jsem svůj prchlý život plakal! Pfleg. Nadarmo Jaropluk plakal smrti bratrovy. Šaf. Neželen zhyne [odbojník]‚ neplakán! V. Neb.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 812 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 812