• platiti ned. (příč. placen) odměňovati, nahrazovati přijaté n. žádané hodnoty, obyč. peněžitou částkou. Větší práce se mu platily penězi. Prav. Otec převor za něj platil, vyhradiv si výslovně, aby kromě řemesla k žádnému zaměstnání přidržován nebyl. Ehrenb. Já platil vždy hotovými penězi. Vrch. V našich věnečkách musí páni platit zlatku vstupného. Herrm. Chtěla mi dáti pohlavek, ale nedala mi to, aby prý za něj nemusila platit třicet zlatých pokuty. Prav. Dům je zase váš, a než dojde k placení, dá Bůh, že to zase nějak se zprostředkuje. Jir. Je nouze o hodnou holku, ač se teď platí značná mzda. Svět. Mám platit směnku. Jir. Feuilletonista sbíral pro své články nová paradoxa a platil frankem kus. Ner. Dobrá, když pojedete, já platím vědro piva. Hál. Ubytoval se v nevelké hospodě, kdež se od stolu mnoho neplatilo. Jir. Teď bude dost citelným břemenem sehnat Vašíkovi vše na studie a vydržovat ho v nich a platit na něj. Jir. Platím nepatrné nájemné. Neč. Udělá si všecko sama, nemusí platiti od šití. Prav. V nejlepším případě byste platili, až byste se ohýbali. Klost. D (koho) vydržovati si někoho dáváním peněžité částky za jistým účelem, obyč. pro práci, odměňovati někoho za práci. Poděkuje u několika úřadníků, kteří si děvečku platiti nemohou, za zlatku měsíčného a za ten kousek stravy. Ner. Již ani kuchařku platiti nemůžeme. Podl. Také jí budu platit šafáře, když v statku již pracovati nebudu. Svět. Ještě krátce před smrtí si platil professora řečtiny a na loži takřka smrtelném čítal staré klassiky. Vrch. Ty nemužný milče, placený ženou zhýralou. Zey. Škemral, aby ho nechali alespoň v bytě do svatodušních svátků a do té doby aby mu platili lékaře i léky. Staš. Dr. Pavák platil svého syna kvartálně, a to velmi přesně. Čap. Ch. Opery a dramata provozovány od herců vévodou placených. Jir. Odcházel jsem nanejdéle o půl desáté, abych nemusil platit domovníka. Šim. Arcibiskup skvěle platí mě za malou práci, hlídat totiž za vás. Zey. D (čím co, zač) nésti nepříjemné následky něčeho, pykati za něco něčím. Národové s největším úsilím musili dobývati tohoto pokladu, platili zaň krví svých nejlepších synův. Arb. Platila za své náruživé mateřství zdravím. Čap. Ch. Každá jiná žena by byla platila den takového soužití rokem svého života. Mach. Ti [Čechové] mně hladem, žízní a zimou platili. Jir. Kde se zjevil, draze platil boj; byl přelstěn vždy a bit. Heyd. Montcorbier poznal i ženství počestnější, ale tak perfidně koketní, že tu nejdráže platil za své tužby. Lum. Vaše oči mi říkají, že budu platit draho. Šrám. D míti cenu, hodnotu, obyč. vyjádřenou peněžitou částkou. Groš polský platí našeho půl krejcaru. Pal. Platí prý [peníz] dva karolíny. Bozd. Nyní sto zlatých tolik platí, co jindy deset. Prav. Píce je výborná, máslo platí, o mléko se lidé derou. Staš. Jak se jí tehdy žilo! Peněz jako hader, řepa platila. A. Mrš. Žito špatně platí. Křel. Rozvířil se bouřlivý hovor o čuňátkách, co kde platila. Rais. D míti platnost, býti v platnosti, býti uznáván. Nalézali ve staveních a zahradách tu a tam peníze takové, jaké mezi námi právě platily. Svět. Já doma pánem, moje vůle platí. Svět. V Italii platí pouze sňatek občanský. Zey. Rodové tradice ani v Čechách neplatí tolik jako na Černé Hoře. Hol. Co ustanovíte, to bude platit. Hál. Domnívali se mnozí, že zákony a práva více neplatí. Prav. Čeho hledá [dívka] zde, kde pouze slovo mužů platí? Zey. Zmýlená neplatí. Kos. „Tedy platí, přijímáte sázku?“ „Platí!“ Vrch. Rozhodl se založit si rodinu. Byl sám, ale platil za deset. Nor. Když řekla: „Bože, děkuji ti, že mám dědečka,“ platilo to za celý otčenáš. Prav. Co platí o papeži a kardinálech, to platí rovněž o prelátech a duchovenstvu. Helf. To platí zejména o literatuře, kde nastala zřejmá hraniční pauza. Čas. Několikrát dostala bouchanec, to na ni platilo. Brodský. Není radno troubiti do světa, že na ně platí jen kriminál. Přít. D (u koho) býti ceněn, vážen, uznáván, býti ve vážnosti, něco znamenati. Všecko vědělo, že pan Lindner platí u milosťpána velmi mnoho. Pfleg. Spoléhal na přímluvu abbéovu, jenž u vrchnosti mnoho platil. Šmil. U těch, kdo mají rozum, starý Kuliš pořád ještě platí! Rais. Ženská ve světě málo platí. Krás. Ježíši Kriste — aby se to povedlo a já vylítla odtud jako pták — tam daleko — kde by platila něco moje osoba — moje vzdělání. Štech. Jak je trapná chudoba, když člověk ucítí, že proto nic neplatí, že je chudý. Hál. Její slovo u manžela mnoho platilo. Goll. Vaše chvála mnoho platí. Sab. Mně jediný posuněk její více platí než doklady celých zástupů. Svět. D (za koho, zač) býti uznáván, pokládán, považován. Ani ve Švejcarsku půvabnější polohy jsem neviděl, a země ta platí za nejkrásnější. Svět. Platila v městě za nejmoudřejší. Prav. Odsouditi někoho k smrti platilo některým za hřích. Goll. Co řekl Oliva, platilo za svaté. Šmil. Platili jsme za zámožné. Šim. [Dr. Čejka] platil tehdáž za jednoho z nejpřednějších lékařů. Svět. Pán ze Springenfeldu platil za kavalíra. Něm. Přítel otcův platil téměř za umělce ve svém oboru. Herrm. Redaktor platil mu za jednu z nejrozhodnějších autorit. Štech. Šubrtovi tento večer platil za jenerální zkoušku celé myšlénky. Štech. Pobožnost před kapličkou platila jim za hru. Prav. Pištera lidu platil za rozumného blázna. Hol. Platil jsem u spolužáků za dobrého veršovce. Heyd. D (komu, čemu) býti určen někomu, něčemu, týkati se někoho, něčeho, vztahovati se na někoho, na něco. Serenada neplatila vám. Platila pouze vaší choti. Vrch. Martin myslil, že to „fuj“ platí jemu. Prav. Věděl, že kulka [kterou byla zasažena dívka] neplatila jí, že platila jemu. Svět. Hašek, jemuž posměch [druhů] platil, také se usmíval. Třeb. Ne tobě platí hněv můj, však tvůj lid ať chvěje se. Zey. Vždycky cítíval, že je z téhož plota kůl jako ti, kterým platilo opovržení paní vrchňové. Herb. Které [z dívek] platí jeho přízeň? Her. Hlavní péče jeho [kočího] platila koním. Baar. První návštěva exekutorova ve statku platila jim [kravám]. Vrba. První návštěva platila paní ředitelové továrny. R. Svob. Neusmívejte se tak zlomyslně, pane barone. Moje slova platí i Vám! Bozd. Z počátku činil, jakoby poznámky přeslýchal, jakoby mu neplatily. Herrm. Polemika Müllerova platí nejnovějším badatelům v tomto oboru. Goll. Nadšení to platilo pouhé malé třešni. Čech. Pohled jeho platil mně. Herrm.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1591 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1591