• plniti ned. (co čím, řidč. do čeho) činiti plným, naplňovati, vyplňovati. Při hodech dcera Hořínova mi plnila číši. Klicp. Chceme-li koláč plniti, připravíme si máslový krém. Hvězda. Sbírali zlato, kde mohli, plníce si jím kapsy. Nor. Knihovnička plnila se knihami. Herrm. Slzy plnily mu zrak. Zey. Vojsko zvítězilo, uprchlíci plnili cesty a stezky. Jir. Zbožné ženy plní [v kostele] lavice. Quis. Přicházeli kramáři a kramářky, plnila se krčma. Prav. Vonidla v kaditelnicích plnily síň vůní a dýmem. Zey. Vyváří se z ní [z mořské trávy] jakási polévka, jež se plní do lahví a takto dává do obchodu. Pond. l. Tanci svými budil [tanečník] obdiv a divadlo plnil. Zl. Praha. [Dubusovy] práce nejrozmanitějších genrův plnily celou řadu časopisů. Kar. Každý, kdo měl co dělat se stavitelstvím, plnil si kapsy vydělával. Přít. Úzkosť a strach plnily její pohled. R. Svob. Strhla se veliká bouře, která plnila hrůzou všechny obyvatele našich břehů. Her. Plnil hlavy všech, mluvily o něm děti byl středem pozornosti. A. Mrš. Tech. plnění část zdvihu, po kterou vstupuje do válce ostrá pára a tlak zůstává stejný. Zbož. plněné mýdlo druh mýdla podřadné jakosti s jistým množstvím rozličných přísad. D (co) vykonávati, uskutečňovati, splňovati něco. Vůle Vaše plněna bude, přání Vaše rozkazem se stane. Svět. Stařec dá Blažkovi prsten, plnící každé přání. Tille. Znám své povinnosti a plnila jsem je. Čap. Ch. Všechno tvorstvo plní své poslání. Vach. [Smluvní strana] podle ujednání plnila v domácí měně částky větší, než na kolik korun nominálně znějí pojistná plnění platila je. Lid. nov. Práv. činiti jednání nebo opominutí, k němuž je subjekt tohoto jednání nebo opominutí jako dlužník zavázán. D plniti se stávati se skutkem, uskutečňovati se, splňovati se. Nevyřkla kletbu nade mnou a nezačíná se ta kletba plniti? Zey. Kdo maže, ten jede, říkává se a plnilo se to u pana kancelářského. Herb. Mé mrtvé srdce plesá v hrobním stínu, že sen se plní — a ty truchlíš, synu? Čech. D nabývati okrouhlých, plných tělesných tvarů. Líce se jí neplnilo, barvy nenabývalo, oko zůstávalo zapadlé. Jir. Žena scvrklá najednou se zdvihá, boky se jí plní a oči zprudka plápolají. Tyl. V. t. plnění.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 625 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 625