• plocha, -y f. povrch, povrchová vrstva něčeho, rozloha v prostoru do šířky a délky. Na veliké ploše panského [pole] hromada lidí stavěla snopy do mandelíků. Rais. Plochu našel vhodnou k založení pole. Vrch. Jaké práce třeba u horských polí, polí na šikmých plochách. Dyk. Plocha rynku byla lidem nacpána. Mach. Tmavozelená plocha smrkového lesa prokvétala zlatěžlutými ostrůvky [stromů listnatých]. Rais. Přiklonil lesklou plochu zrcadla k nosu. Jir. [Dítě] dá prsten mezi plochy rukou, složí dlaně k sobě. Něm. Krystaly diamantové nemívají plochy rovné. Obr. živ. Ustál. sp. [Mladočeši uznávají,] že jsou na šikmé ploše v úpadku. Čas. Můj opotřebovaný svrchník svědčí o tom, že jsem se ocitl na nakloněné ploše upadám. Vach. [Na Balkáně] se vytvořila třecí plocha mezi vedoucími státy příčina třenic, neshod. Žipek. Přen. Cyklus koncertních děl podává u Smetany mnohem více z jeho života, zaujímá celou jeho časovou plochu. Smet. Povahokresebná zevrubnost [spisovatelova] nahrnula na sevřenou plochu románku ještě podrobností vedlejších. Sez. Geom. dvourozměrný geometrický útvar; plocha rovinná, křivá; plocha kuželová, válcová, kulová, rotační a p. Tech. povrch n. povrchová vrstva předmětu n. jeho části; plocha dosedací, roštová, výhřevná a j. Stav. ložná plocha kamene strana, na níž kámen leží ve zdivu n. na níž ležel v lomu. Let. plocha letištní vlastní plocha k přistávání a vzlétání letounů. D předmět, těleso (n. jeho součást) plochého tvaru. Staří představovali si zemi jako plochu. Kvíč. Plocha jeho [šicího stolku] byla pokryta klubíčky s hedvábím a vlnou deska. Svět. [Umělcovo] jmeno historije sama do kamenné plochy vytesává. Ner. Oba [útočníci] tasí a bijí Živana plochou mečů ploskou. Zey. Velitel plochou šavle ku spěchu ho pobádal. Jir. Lid. Dívka, složivši oba šátky na plochu, tiskla jemně obklad na ránu na plocho. Šmil. Let. plocha nosná, kýlová, ocasní a p. D Geom. velikost plochy omezené uzavřenou čarou, plošný obsah. Plocha obdélníka, kruhu, elipsy a p. Žel. ložná plocha použitelná plošná výměra plošiny vozu. Tech. plocha průřezu (průřezová) a p.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 733 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 733