• plod, -u m. produkt rostliny, který se vyvinuje po odkvětu a obsahuje semeno. Jabloň zralé plody nese. Erb. Jeřáby rděly se kytkami plodů. Rais. Ježaté plody kaštanů ležely rozpukány po zemi. Mach. Hledala lesní plody na občerstvení, jahody, borůvky i maliny. Jir. [Pravda] vypadla teprv z hotové knihy jako ze zralého plodu jádro. V. Mrš. [Politik čeká,] až mu zralý plod do klína sám padne dosáhne svého bez námahy. Havl. Přen. Již netrhám požitků zlaté plody. Vrch. Símě nesvornosti přinášelo své jedovaté plody. Ritt. Bot. přeměněný pestík uzavírající semeno n. semena. D Arch. vše, co užitečného poskytuje příroda. Vzácného toho plodu země [jantaru] dobýváno na břehu pruském. Šaf. Nejen ryby, nýbrž všecken ostatní mořský plod národní lahůdkou bývá. Pol. Hum. „A co říkáte, pánové, tuhle tomu plodu přírody!“ přistoupil s vidlicí k němu [chutně upravenému jeseteru]. Havl. D zárodek lidský n. zvířecí; dítě, mládě, potomstvo. Nepřátelé nebudou šetřiti ani starců, ani dětí, ani plodu v životě matek. Jir. Plod, který jsem nosila pod srdcem, byl důkazem mé hanby. Zey. Dostala radu, aby šla do porodnice a tam aby plod svůj nechala novorozeně. Prav. Některá [zvířata] to [hnízda a p.] dělají jenom pro svůj plod, bez ohledu na vlastní pohodlí mláďata. Praž. pos. Zool. zárodek (embryo) živočichů. Včel. souhrnný název pro všechna vývojová stadia včel (vajíčka, larvy a kukly). Ryb. plůdek. D výsledek, výtěžek, zisk z nějaké činnosti. Plod jejich [sedláků] práce zbůhdarma se kazí. Jir. Přejeme si, aby došlo k spravedlivému rozdělení plodů práce. Hlad. Plodem aesthetických studií [Palackého] byl Přehled dějin krasovědy. Kal. Povahy naše nejsou plodem dojmů okamžitých. Sab. Pryč odstup, vidino! Tys prázdným vzduchem! Plodem jsi mých dum! Zey. D zvl. také o výtvoru uměleckém. Sledovali jsme v nich [časopisech] zvláště plody nových básníků. Jir. Národní písně, pověsti a jiné plody ducha lidového. Herb. Byly to [písňové skladby] první jeho hudební plody. Šmil. Nejsou nalezené zde [v Pompejích] sochy veskrz plody umělců geniálních. Ner.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 787 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 787