• pořádati ned. (co) uváděti do pořádku, upravovati, srovnávati, řaditi něco určitým způsobem. Stojí u psacího stolu, pořádaje na něm papíry. Vrch. Mechanicky pořádala si před zrcadlem vlasy, které jí v nepořádku do čela visely. Zey. [Růža] u kamen nádobí domývala a v mísníku je pořádala. Nov. Na Buchlově upravoval a pořádal p. Nopp archiv hraběte z Berchtoldu. Jir. Hejtman pořádal si v první dny svého úřadování nový psací stůl. R. Svob. „Sbírka zákonů rakouských“, pořádá JUDr. Jak. Škarda. Zl. Praha. Pořádání „Výborů“ má Vrchlický již v krvi. Mach. I mladší syn Jindřichův pořádal v témž úmyslu do padesáti zbrojenců na dvoře. Havlasa. Žižka naučil svůj lid vozy pořádat a šikovat. Jir. Mezitím pořádali se Novoměstští s přespolními přátely svými v šik k udeření na jednu z bran Staroměstských. Tomek. V její hlavě se to počalo pořádati. Svět. Žel. pořádati vlak sestavovati vlak podle předpisů a dopravních potřeb. D říditi, udržovati v pořádku. Nikdo svého života nepořádej podle povídaček, ale nejprve podle zákona božího. Hol. Dovedla všecko tak rovnati a pořádati, že to ucházelo. Jir. Dovedu na polní prácu do panského dvora dvě stě ludí a budu je tam pořádat. Preis. [Matka] si Lotušu čistě pořádala. Preis. Kajicná stařena z lesů Černohorských pořádala jeho domácnost. Ehrenb. D vyřizovati, projednávati, ukončovati, likvidovati. Musela [paní] pořádati účty mužovy a vyrovnati se s jeho věřiteli. Prav. Mnohem tíže [vláda] pořádala své daně a vybírala berně. Obr. živ. Já tu pořádám staré dluhy, jež nás dlouho pálily. Šmil. Musím nyní ještě malicherné věci pořádat. Ner. D Expr. (koho) proti někomu ostře zakročovati, vystupovati, počínati si. [Selka] v čeledníku pořádala jednoho za druhým. Hál. Slečna Viki důrazným pološeptem je tam [hochy hlučící v kuchyni] pořádá a zjednává ticho. Šim. Sibylce zářily blahem oči po boku slavného maršálka, o němž si po celých Čechách povídali, jak umí Turky pořádati. Třeb. V tu chvíli pořádali celou Habrůvku od „z dolního konca“ až po horní pomlouvali. A. Mrš. D (co) expr. hltavě n. mnoho jísti. Teď by si ho tu přál mít, u Fleků, když tak pořádá své dva taliány. Herrm. [Doubenus] ve chvíli oddechu pořádá u vedlejšího stolku vrchovatý talíř masa, talíř bramborů. Jir. D (co) pečovati o vznik něčeho, konati, dělati, činiti, prováděti něco. Musíme teď pořádat výlety, aby slečna něco užila! R. Svob. Nebylo neděle, nebylo svátku, aby byl v některém koutě Moravy nepořádal schůzi. Mach. Pořádány [byly] přednášky a akademie. Vach. Bohatší zvali chudší k obědům svým a nejbohatší pořádali všem ostatním divadla. Ner. D pořádati se dostávati svým závazkům, vyrovnávati se. Musíte udělat poručenství, maminko; jak by se děti pořádaly, kdybyste je vy nerozsoudily, jak to chcete mít? Herb. Rechtor psal první odstavec závěti, aby se světem pořádající se hospodář jako dobrý katolík pochován byl s obřady křesťansko-katolické církve dělající poslední vůli. A. Mrš. Do dvou neděl budou míti ode mne pokoj, ale potom se budu pořádati s jedním po druhém! Třeb.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 268 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 268