• požadavek, -vku m. přesněji vyslovená žádost, přání, jednotlivá někým požadovaná věc. Třicet zlatých [za byt] zdálo se mi požadavkem nemírným. Šim. Věz, že neodejdeš dřív, až požadavky moje vyplníš. Vlč. Věru nenahlížíme, proč by se požadavkům herců, pokud nejsou přehnány, neučinilo zadost. Ner. Od dětství mně matkou vštěpované pravidlo: býti skromna ve svých požadavcích, umlčelo stokrát můj žal. Krás. Na místo Krejčího nastoupil [na škole] prof. Erben a větší požadavky na nás [studenty] kladl. Heyd. D potřebný, záhodný, nezbytný n. samozřejmý předpoklad něčeho, potřeba, nutnost, žádoucnost. Jediná správná cesta je: sloučiti požadavky humanity s požadavky rozumu. Dyk. Míti děti je dnes vlasteneckým požadavkem. Vach. Jsem dítě horských pustin, nevyznám se v požadavcích světa. Arb. Byla vypsána cena za nejlepší a novějším požadavkům přiměřený dějepis naší vlasti. Lada N. Jubileum činí silné požadavky na nervy člověka. Mach.