• pobřeží, n. pruh pevniny širší a mírně skloněné n. užší a příkré a táhnoucí se podél moří n. jezer. Starý mudřec, který žije na pobřeží moře, uvítá nešťastníka. Vrch. Na syrském a maloasijském pobřeží ukazovali mně tři místa, kde prý ho [Jonáše] velryba vyvrhla. Ner. Zem. pobřeží skalní, plochá, nánosová, lagunová, fjordová a pod. D Řidč. břeh. Z rána se octnul na pobřeží bouřné řeky. Vrch. Poslední paprsky slunce, vyskočivše z vln Dunajských, kmitaly se po stěnách strmého pobřeží. Jir.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 141 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 141