• pocit, -u m. citový zážitek něčeho příjemného n. nepříjemného. Pocit rozkoše projel mu celým tělem. Just. Libý pocit provanul ustrašenou duší její. Šmil. Ramena se zachvěla pocitem ošklivosti, jak se ho kat dotekl. Jir. Pocit nevolnosti, strachu naplňoval ho celého. Baar. Chuťové pocity lze rozdělit do čtyř základních kvalit: kysela, slana, sladka a hořka. Hovory. Měl pocit, jakoby ho dravá šelma držela v špinavé tlamě. Baar. D vědomí, uvědomění, ujasnění něčeho. Vymřel v nás pocit zodpovědnosti docela? Mach. Bylo mu úzko v tom pocitu vystřízlivění. Zey. V dnešní normální duši národní pocit převažuje nad pocitem přináležitosti k rodné vsi. Naše d. D cit. Nejvznešenější všech pocitů jest láska mateřská. Hál. Zápasily ve mně dva pocity: zvědavost a jistý odstín povinnosti. Šim. Pocit vzdoru zakmitl jí duší. Vach.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 411 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 411