• podání, n. písemnost předložená úřadu n. jiné instituci, obsahující žádost, zprávu, vysvětlení a pod. R. 1785 podávala bělohradská obec supliku vrchnosti, aby jí byla dána kniha waldsteinských privilegií, jež byla na zámku. Podání náramně pokorné. Rais. [Král] chce dáti odpověď na legátovo písemné podání. Jir. D nabídka. Snad vyskytne se kupec obrazu oltářného, jenž by učinil naň podání, jeho ceně přiměřené. Jahn. Marně snažili se jeho ujec a král Francouzský odtrhnouti ho skvělými podáními od věci republiky. Zel. Práv. nejvyšší a nejnižší podání v dražbách. D souhrn zpráv, názorů a p. o něčem zachovaných, obyč. ústně, tradice. [V rodině] se udržovalo podání, že předkové byli ze staré šlechty. Staš. Bylo možná dobře si představiti bojovníka, o němž zachovalo se rodinné podání. Jir. Arabové vyvodí podání o vlasti své až z nejtemnější starodávnosti. Rieg. Nenašed [Kosmas] nižádného písemného podání, sám již u vysokém stáří jal se zapisovati. Pal. Co dítě od úst matky Olgerd ssál ta stará lidu svého podání. Zey. Drželi [hoši] opatrně ručičky na hromadě drobných, již měli i vnuci i babička před sebou pod ubrusem schovanou, aby dle starého podání zůstali po celý rok při penězích. Svět. Círk. katol. ústní podání nepsaný pramen křesťanského zjevení. D Arch. podací. Kostelní podání čili fary a kaplanstva ve předhusitské době. Pal.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 474 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 474