• podávati ned. (co komu) přibližovati z malé vzdálenosti něco někomu do rukou n. do blízkosti, obyč. rukou n. nástrojem. Mladý kněz podával dívce židlici. Třeb. Jako tonoucí chopil se podávaného stébla a rychle hovořil. Herrm. Uctivě smekl čepici s vysokou stříbrnou portou i podával panu radovi úřední spis. Čap. Ch. Muž zpola svlečený stál na voze a dvě ženy honíce se od snopu k snopu mu podávaly. Rais. „Není možná!“ zvolal farář postaviv rychle sklenici, kterou již k ústům podával. Jir. Synek otci z dolu podával maltu, cihly, vše, co třeba. Slád. Šlape [flamendr] cihlářům hlínu, podává zedníkům a nebo tluče u kupce kafe. Rub. Když podávali medenice s vonnou vodou a ubrusy na čištění prstů, nevydržel. Jir. Dohazovači si podávali dveře chodili jeden za druhým. Prav. Doktoři si u nás podávali dvéře. Kam. „To jsem ráda, že mám domyto!“ pravila odklízejíc kbelík a podávajíc mimochodem mezi dveřmi muži svému tvář k políbení. Krás. Může mluvit [Havlíček] ještě otevřeněji? Vždyť už podává čtenářům takřka po lopatě, jak mají mluvit, cítit i jednat. Baar. Přen. Nějaký nesmysl chytly [dívky] a s poznámkami si ho podávaly. Svob. Tech. podávání pohyb, kterým se nástroj a předmět staví vzájemně tak, aby při hlavním pohybu (řezném, pracovním) mohl býti z obráběného předmětu odbírán materiál v tvaru třísky; podávání do záběru záběrný pohyb, záběr; podávání nepřetržité, přetržité, periodické. Sport. slang. (míč) přibližovati, přihrávati. Říha podával na Bicana, který posílá míč do sítě. Lid. nov. D předkládati jako pokrm n. nápoj. [Oběd] byl podáván v pět hodin. R. Svob. Zítra budeš podávati na stůl! Svob. Kromě toho [cukroví] chtěla podávati také zmrzlinu. Kun. Pan zeman víno podává. Heyd. Podávala se skopovina. Prav. Marně pastýři mu [cizinci] léky podávali. Zey. Čekal na podávání Nejsvětější svátosti. Durd. [Mniši] nechtěli podávati pod obojí. Jir. Potom chodil muž v tmavém rouše řadami [venkovanů] od jednoho k druhému a všem podával z kalicha. Třeb. D (o ruce, paži) napřahovati, vztahovati, na př. k pomoci, k pozdravu stiskem a j. Voralka podávala stařeně ruku. Rais. Podávala mu ruku na rozloučenou. Preis. Podával jí ruku jako na slib. Jir. „Na lásku jste mne již obrátila,“ zašeptal Bohuslav, podávaje jí rámě. Staš. Natáhla proti němu ruku, jak se podává k políbení. Čap. Ch. Uměl [pes] pracku podávat. Čech. Přen. Dni si už ruce podávají jsou si blízko. Hol. Prospěch váš si podává ruku s prospěchem naším souvisí. Bozd. Neméně potěšující jest, že mužové podávají ženám moravským pomocnou ruku pomáhají jim. Čas. Podávaje vám [Sezima Františce] ruku, podávám vám celý život svůj vstupuje v manželství. Šmil. D předkládati úřadu a p. Gunar nestavil se před soud, by žalobu svou za vylitou krev příbuzného podával. Zey. Podávala mnohé prosby k císaři pánu. Staš. Hledali pomoc u cís. Josefa, jemuž podávali žádosti. Jir. Musíme dohromady býti a ne podávati protesty volební. R. Svob. Rekursů podávati nechtěl. Herb. Po sněmu nařízeno po dávání jich [seznamů] vždy v šesti nedělích kanceláři královské. Rez. D nabízeti, zvl. při koupi. Podávám za krásné vaše zvíře 5000 realů. Zey. Matka má kupovala hospodářství, za které dvanáct tisíc zlatých podávala. Klicp. Kupec velmi malou cenu podává. Prav. Upadl Sigmund ve dluhy tak veliké, že se jich nevěděl jinak zbaviti než podáváním Tyrolska na prodej sousedu svému. Tomek. Zamítají [Čechové] slyšení pokojné a bezpečné jim podávané. Pal. Toužila po lásce jiné, než kterou jí podával Michal. Kun. Koupí sobě [dělník] oblíbený svůj časopis, který mu podává kandidáta oposice. Ner. Arch. Uzavřeno táhnouti proti nepříteli dále a podávati mu bitvy. Pal. [Rytíři] podávali se k souboji s každým, kdožby je chtěl čím naříkati. Tomek. D zobrazovati, znázorňovati, vytvářeti, představovati, zvl. o uměleckém tvoření, zprávě, poučení a p. Podával hraběti zprávu, jak pochodil. Jir. Psaní nepodávalo jí žádného vysvětlení. Čech. [V parketárně] podával pan rada obšírný výklad. Čap. Ch. Vypravoval rozmanité drobné události a uměl ty věci dobře podávati. Šim. [Umělec] podává a vystihuje svým vlastním uměním plnou rozsáhlost citového i myšlenkového materialu. V. Mrš. Podávám jen skromnou povídačku, jakž je baby u krbů vypravují. Sab. Toho důkaz podávají nám dějepis i národopis. Čech. Sbírka ta podává věrný obraz povahy i života našeho národního. Zl. Praha. Z Leopardiho podávám jen malou ukázku. Vrch. Pan Vyšínský. Román ve verších. Podává Gustav Pfleger. Pfleg. Výtky své v obalu podával. Šim. D poskytovati, dávati. Osud sám vám podává prostředek k vítězství. Zey. Konfederace podávala možnost vydávati zákony. Ath. Vrhněme se na pole veřejného života, bůh nám podává k tomu vhodnou příležitosť. Pfleg. Musily plnomocné odpustky jím podávané býti vykupovány penězi. Tomek. Právě takové vzdělání, jaké kněžstvo dostává, mělo by se i všem učitelům podávati. Havl. Vše podává mu [básníkovi] látku k úvahám. Vrch. Vzácné ženě a vzácné básnířce české Elišce Krásnohorské knihu tuto s nejupřímnější úctou podává. Herrm. Arch. Ti, kteří od poslušenství někdy krále Jiřího, nyní Vladislavova, odvésti se dáti nechtějí, zdráhají se podávati farářům svým jejich práva i potřeby, lečby prvé konali služby boží a posluhovali svátostmi. Pal. Já Vám všecku všudy úctu, vážnost, šetrnost s velikou poklonou podávám. Klicp. D (koho) arch. ustanovovati, jmenovati, navrhovati, presentovati. Král sobě vymínil mistrů neb studentů podávání na ta beneficia. Tomek. D (co, čeho komu) arch. a dial. říkati, pronášeti. Po té se oba do sebe pustili s hněvem podávajíce sobě druh druhu slova zlá. Win. Jako stroj vyšel ze dveří, nepodávaje jí [matce] v omámenosti ani dobrou noc. Svět. D podávati se naskytovati se. K čemu výkladu, kde věc sama ze sebe se podává. Šmil. Odpověď podává se sama sebou. Štulc. D Zř. projevovati se, jeviti se. [Kostelník] rovnal lavice, zkoušel, jak se podává velká visací lampa před oltářem. Pfleg. D Arch. odebírati se, vydávati se, odcházeti. Hřívu nerozptýliv, jen hlavu nachýliv [kůň] krokem se z dvora podává. Čel. D podávati si koho škádliti, dobírati si, zlobiti, trápiti a p. Ve vtipech si jej [neteře] podávaly. R. Svob. Byl tou zprávou ohromen, strach, lítost a vztek si ho podávaly. Schein. Nejdříve si podává pan Nordau anglický praeraphaelismus. Vrch. Druzi jeho z plných hrdel smáli se Čečkovi, jak si umí sedláky podávati. Třeb.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1253 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1253