• podati dok. (co, zř. čeho komu) přiblížiti z malé vzdálenosti něco někomu do rukou n. do blízkosti, obyč. rukou n. nástrojem. Čekal, až mu kostelník podá ze stojanu poslední knihu. Jir. Papír a tužka byly brzo po ruce, paní továrnice sama podala jí je z psacího stolu. Svět. Pan Peldřimovský podal list ke čtení panu Gebhardovi. J. J. Kol. [Teta] sňala se zdi fotografii a podala mi ji. Šim. Pan vrchní korektor podél nové redakční korektury udělal dvě červené čáry a podal dál. Čap. Ch. Vstávej, umrlče, hola, hou! A podej mi sem tu živou! Erb. [Studýnka] děkoval za úctu, napil se, zase si podal. A. Mrš. Ustál. sp. U nich si do roka podalo dvéře mnoho příchozích vystřídalo se. Hol. Tomu ona nerozumí, to jí musíte podat po lopatě říci zřetelně, jasně. Štol. Když nechápete, podám vám to po lopatě. Klost. Sport. slang. hoditi neb kopnouti míč někomu. „Podej! Piš!“ ozývalo se z hřiště. Pujmanová. D předložiti, poskytnouti jako pokrm n. nápoj. Ne hned mělo k zpěvu dojíti, teprve až bude dámám podán čaj s keksy a pánům likéry. Čap. Ch. Pomona podala mi chleba a medu a vody. Zey. Císaři podali láhev čerstvého vína. Herb. Matka byla ráda, že mohla svým milým něco lepšího podati. Svět. Cizinec byl kazatel, jenž před třemi lety podal večeři Páně v Mezřiči staré Klancové. Jir. [Arcibiskup] byl u sv. přijímání — sám papež mu podal. Hol. Je to člověk, jemuž nejsi hoden vody podat. Kun. Ustál. sp. Jeho nástupce mu vody nepodal, pokud se týče znalosti věci nemohl se s ním rovnat. Klost. Lucina i se všemi penězi přece ti vody nepodá. Něm. D (o ruce, paži) napřáhnouti, vztáhnouti, na př. k pomoci, k pozdravu stiskem a p. Mohli mu snadno podati ruku nebo provaz a vytáhnouti jej na skálu. Herb. Nebylo nikoho, kdo by podal pomocné ruky pomohl. Staš. Pečuj o moc a zvelebení domu svého v mezích zákona a rád ti podám ke všemu ruky pomocné. Vrch. Podejme si na rozchod po přátelsku ruku. Něm. Podal pravici synu jako na znamení svého svolení. Pfleg. Potom třetí výbor podal jí rámě, aby ji uvedl do sálu. Herrm. Podala jsem ruku muži mně docela neznámému provdala se. J. z Hv. Nemůžeme chtít svoje neštěstí, krk podat noži. Svět. D předložiti úřadu a p. Podáme písemnou žádost, ale musilo by se nás na ni kolik podepsat. Jir. Podal v Jičíně žalobu, a došlo k soudní rozepři. Staš. Podej si, pane, žalobu na soudě zemském! Třeb. Zatím se rozleželo Hoňkovi, že by pro tu ceduli s podpisy mohlo pojít zle, kdyby ji podali. Jir. Parapin musel jít, musel podat demisi. Zaor. Kniha způsobila značný rozruch; autor podal ji za disertaci k dosažení doktorátu na universitě charkovské. Naše d. Byl již loni podán výboru návrh, aby také dámy platily vstupné. Herrm. V jejích dobrých očích četl jsem pravé vysvětlení, proč pan Kříž nepodal větší účet. Šim. D nabídnouti, zvl. při koupi. Pojednou o mé koně nikdo nestál, jako když si řeknou; ani nikdo nic nepodal. Hál. Obecenstvo, tratíc víry k poctivé práci, zdráhá se slušnou cenu podati. Don. Tak velice žádala Kadiža pojistiti si jeho služby, že mu podala dvojí mzdu, aby vedl karavanu, jižto chtěla vyslati do Syrie. Rieg. Ubohý Jarý dlouho se načeká, než bude moci ženě podati toho postavení. Podl. D zobraziti, znázorniti, vytvořiti, představiti a p., zvl. o uměleckém tvoření, zprávě, poučení a p. Průvod všech cechů podal obraz zbývajícího ještě statného mužstva. Ner. Slabé péro mé dovede Ti jen podati prostou skizzu! Jedl. Menennius [p. Kolárem ml-] byl velmi pěkně podán. Zl. Praha. Řada portretů z ulice, z denního života bez veškeré pretense umělecké, a přece vše podáno s dokonalým, vzácným uměním. Vrch. Tynda podá hlasově i pěvecky výkon skvělý. Čap. Ch. Doma si [kaplan] dával ukrutnou práci, ale na kazatelně z toho mnoho nebylo, neuměl to podat. Rais. Pan vrchní inženýr podá stručný odborný výklad o naší turbině! Čap. Ch. Podal pánům bratrům zprávu, jak pochodil na hradě. Jir. Xaver nepodal nikdy vysvětlení o náhodě, kteráž ho zmrzačila. Zey. [Doubenus] podal raport. Jir. D poskytnouti, dáti, věnovati. Majetník každý té zahrady podá desátek ze statku i sadu božstvu v oběť. Zey. Kochal se v rozkoších, jakýchž jen svět podati může. Něm. Tuto vůni ať syn tvůj své ženě darem podá. Zey. Podány [na museum] summy veliké i malé od vlastenců každého stavu. Pal. Bylo mu poslouženo od paní správcové vším, co její kuchyně a špižírna podati dovedly. Podl. Text podal skladateli dosti příležitosti k charakterisování duševních citů. Zl. Praha. Můžete mi podati záruku svého — mého štěstí? Herrm. Jen malý důkaz podal jsem ti lásky. Pfleg. Podám ti nových důkazů! Zey. D (koho kam) arch. dodati, dopraviti. Místodržící podali Hosiána a Rovenského k právu Starého Města Pražského, kde oba držáni byli v arestu. Pekárek. [Šlechtici] utekli s vězněm svým do jižních Čech a podali ho až do Rakous. Pal. Nemohlili [sousedé] zločince samého vypátrati a ku popravě podati, všichni společně uloženou na zločin ten pokutu platiti museli. Pal. D (koho) arch. ustanoviti, jmenovati, navrhnouti, presentovati. Okolo roku 1329 podal Menhart vlastního bratra svého za faráře, kterýž také došel biskupského stvrzení. Tomek. Kněz Šimon Cerasýn jest od administratora a konsistoře arcibiskupství pražského pod obojí způsobou přijímajících podán. Win. D (co, čeho komu) arch. a dial. říci, pronésti. Podal mi ošklivých jmen. Win. Řeči zlé, co si byli podali, cechmistři z práva svého oběma zdvihli. Win. Jen obratně jim podej, že očekávám výplatu věna hned, úplně a v hotovosti. Hol. Najednou jsme byli v sobě. Podal slovo, já jemu dvě. V. Mrš. Podala jsem mu tak klidně dobrý večer jako kdy jindy. Svět. I podala se otázka druhým. Prav. D podati se (komu) naskytnouti se. Brzy podala se mu i příčina i Čechům nápomocnu býti. Pal. Dávno se mu nepodala tak hezká příležitost k naplnění kapsy jako nyní. Sab. Jindy sám se podáš [rýme] bez nesnází. Vrch. Bráti život, jak se denně podá. Vrch. Nevím prozatím, kde bych začal — podá se to snad v rozmluvě samo sebou. Ner. D projeviti se. Loty neznala přetvářky: ona se podala vždy tak, jak jí duše kázala. Pfleg. Věru, básník podal se v celém svém rozsahu. Vrch. Trvalo to desítiletí, než forma jeho [Nerudova] podala se tak ryzí, jako to máme v jeho básních věku mužného. Vrch. D Arch. odebrati se, vydati se. Na druhý den ráno do bibliotheky se podal. Jg. Cimbrové, podadouce se do Uher, tam přepravili se přes Dunaj. Pal. Podám já se do Stambola města. Hol. D Dial. vystačiti s něčím. Ten kapitálek, co jsem na tebe měl, skoro došel — Nějaký čas se ještě podáme, ale dlouho ne. Jir. D podati si koho expr. poškádliti, pozlobiti, potrápiti, dobrati si a p. Má nápady, že se jim člověk smáti musí, umí si každého podat, že na to nezapomene. Šim. Pan Spiessni, jemuž bylo peněz na hedvábné šaty líto, chtěl si svou manželku trochu podati. Kosm. Teď uvidíš, jak si nás v těch novinách podají. Kronb. Byla prý to švanda, jak jste si kluka podali — házeli jste ho jeden druhému, jako když děti si házejí míč. Klost. Jednoho po druhém si vás podám. Štech.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1556 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1556