• podoba, -y f. shoda rysů, vlastností různého stupně u různých osob, věcí a pod., podobnost. Netušil, že mladý pán sleduje v jeho tváři podobu s Helenkou. Jir. Pěkný pán i hajduk, a jak si jdou ti dva do podoby jsou si podobni! Heyd. Ve vyšívkách českého lidu je mnoho podoby s vyšíváním druhých dvou větví národa. Moravanů a Slováků. Jir. Co se s tebou událo, velkou má podobu s příběhem, o němž jsem nedávno slyšel. Klác. D soubor charakteristických vlastností někoho, určujících zvl. jeho zevnějšek, vzhled, vzezření, postava. Každý člověk má svůj věk, kdy se mu podoba dovršuje. Pujmanová. V napilosti zkrocené pudy vystoupí v celé divokosti — a každý ukáže se v pravé podobě. Baar. Podoba praotce vrací se v podobě pravnuka třeba až desátého kolena. Ner. Někdy je slyšela Evička od lidí chválit pro štědrost, pěknou podobu, mysl bodrou. Svět. [Vavřínek] byl onačejší podoby a statnější než regenschori. Jir. Na druhé [posteli] seděla suchá, zimomřivá podoba ženská. Čech. Podoba matčina vznášela se před ním s oním dobrotivým pohledem, jak ji vídal v květu života, poslední podobu její nemohl si představit. Herb. Za těch několik neděl vyšla [nemocná] z podoby, chřadne a schází očihledě změnila se v svém zevnějšku. Svět. Vyšel jste mi z podoby, změnili jsme se oba za tu dobu nepamatoval jsem si vás podle zevnějšku. Jir. D tvar, forma něčeho. V polici stály skleničky všech podob a barev. Rais. Z městečka přijížděly sáně, celá řada jich byla, panských, pěkné podoby. Jir. Příroda má v rukou jisté těsto, jež hněte bez ustání v tisíci podobách a z něhož tvoří lidi, zvířata, rostliny. Tille. Látka se sráží v podobě prášku. Vot. [Číšníci] hosta neunavně obskakují vytvořujíce při tom rozličné paragrafové podoby. E. Jel. D ráz, povaha, způsob něčeho. Patříme-li s tohoto hlediska na středověk, vidíme jej teprve v pravdivé jeho podobě. Zey. Bylo to pokutování v hrubé podobě. Sám rychtář přikvapiv přikládal žilou co moha. Win. D Zast. vyobrazení, obraz, socha. Plechová podoba Spasitelova [na kříži] byla již do ruda zrezavělá. Rais. Na bílém hrobě zhotovila ruka umělcova smaltové jejich podoby. Zey. Když děvče komu svoji podobu dá aneb vzíti si nechá, potom za tím člověkem choditi musí obrázek, podobenku. Něm. Taky vám posílám svú podobu, abyste viděli, jak včil vypadám fotografii. Herb.