• podobati se ned. (komu, čemu, ke komu, k čemu, zř. na koho, nač) miti společné rysy, vlastnosti s někým n. s něčím. Šaty jsem nosil tak slátané, že se podobaly staré mapě světa. Vach. Historie páně Kondelíkova podobá se historii mnoha set malých a ještě menších živnostníků. Herrm. Verše této sbírky se podobají jak vejce vejci veršům francouzských i českých surrealistů. Venk. Spíše se pravdě podobá, že Marketa, dcera purkrabího na Maidburce, byla příčinou, že povstala pověst o bílé paní. Jir. Velká jeho láska podobala se k šílenství. Zey. Vidět na zemi válet peřiny nebo prádlo, to se Anně k smrti podobalo. Čap. Ch. Nyní teprve podobá se ta tvá rýmovačka k světu pěkněji vypadá. Lier. Jak se podobalo [dítě] na jeho Otilku, zastavilo ihned jeho pozornost. Šal. D podobá se (komu) zdá se, je pravděpodobné. Bylo zřejmo, že někoho hledá, ale jak se podobalo, že marně. Jir. Podobalo se, že se obě strany vsadily, která z nich má více času. Vach. Neví, co se to s ní událo, že se mu podobá teď celá jiná, než když poprvé ji spatřil. Svět. D (komu) líbiti se, zamlouvati se. Když se kaplan vrátil, neutajil před ním, že se mu panna podobá. Jir. Jak se ti podobá teta, hochu? Co jí říkáš? Herrm. Než Kalinovi rozhovory ty tak se nepodobaly, jako za dnů, kdy s druhem rozmlouval. Jir. Dcera počínala míti jiná mínění, která se mu nepodobala. Jir. Ještě na odchodu si neodpustil malý žert, který se mu podobal. Knap. Mé matce by se skutečně podobalo takové řešení. Šim. D Zast. dařiti se. Diktoval [král] Joštovi do péra, že se z počátku vše dobře podobalo, nyní že však shledává obtíže. Jir. Pověděl jeden druhému, jak spali, jak vstali, jak je dnes krásný den a jak se pěkně obilíčko na poli podobá. Křič.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 521 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 521