• podpis, -u m. jméno napsané zprav. vlastní rukou. Zde můj podpis — Jeník Horák. Sab. Otevřel jej [dopis] a pohlédl nejdříve na podpis. Zey. [Ve sbírce] chovají se důležitá psaní králů českých s pečetmi i podpisy vlastní jich rukou. Pal. Podpis byl nečitelný. Jir. Padělal Eugen můj podpis. Jir. Podpis ten jest notářsky ověřen. Vach. Práv. označení jména, jímž má býti dosvědčena totožnost nositele tohoto jména a jeho souhlas s tím, co předchází. Notářsky legalisovaný podpis. D podepsání, podpisovací akt. Dal napsati její závět a hotovou listinu jí předložil k podpisu. Prav. Budeme už před podpisem pít na zdraví snoubenců. Ner. Vyřídili obchodní záležitosti podpisem nové směnky. Staš. Podpisy míru nezničily hrozných následků válek. Jir. D Zř. nápis pod nějakým vyobrazením. Vyšla sbírka výkresů pod titulem: „Vyobrazení z dějin českých“ s podpisy českými i německými. Lum. [Jak překládati] podpis známého obrázku „Enfin seuls, Endlich allein.“ Zub. D Arch. zakončení listu, dodatek (postscriptum). Přála bych, abys podpis jinak napsala, tak asi: Tvá tě milující nevěsta. Něm. Obyčejný podpis knihy: „skonávají se ta práva, ježto je měl pan z Rosenberka“, v rukopisu tomto chybí. Pal.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 186 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 186