• podporovati ned. (koho, co) podpírati, opírati odspodu n. se stran někoho n. něco. Zastavili se u jednoho z pilířů, klenbu podporujících. Svět. Ruka loktem opřená podporovala hlavu. Mácha. Sukovitá hůl podporovala stářím sesláblé tělo. Pfleg. Podporovali ji [nevěstu]‚ neb klesala slabostí. Zey. Starci o hole se opírajíce nebo nějakým mladším podporováni brali se za nimi. Jir. D (koho, co) (na)pomáhati někomu, něčemu, utvrzovati někoho, zesilovati, usnadňovati něco. Hraběnka podporovala děvče v úmyslu věnovati se divadlu. Podl. [Justa] byla parádnice, a stará ji v tom ještě podporovala. Jir. A to by bylo pěkné, ještě ji v tom nerozumu podporujte! Rais. Filip podporoval vévodu Arthura proti strýci Janovi. Tomíč. Nepodporuje-li školu rodina, pak jsou výsledky ovšem trudny. Čap. Ch. Výpravu našeho Národního divadla ve Vídni žurnalisticky vydatně [novinář] podporoval. Jir. Boj dělostřelecký podporovaný palbou pěchoty. Arb. Nepřítel tmou jsa podporován příliš blízko se odvážil. Jir. Drobné ťukání deště na sklo, kteréž chvílemi, podporováno jsouc větrem, proměňovalo se v husté šlehání. Svob. Kdyby byl [herec] zpěv svůj přirozenější hrou podporoval, zajisté by i jemu dostalo se mnohem větší pochvaly. Zl. Praha. Chci několika slovy návrh podporovati. Havl. Hned se mu namanuly některé důkazy, podporující tuto žalobu. Vlč. Byli mu [strýci] vděčni, že lásku jejich tak podporoval. Jir. Vodík sice sám hoří, ale hoření jiných těl nepodporuje. V. Šaf. Svorně při práci se podporovali. Svět. D zvl. pomáhati někomu, něčemu peněžitými dary, přispívati na výživu, na vydržování a p. Mne na stará kolena budou muset děti podporovati. Šmil. Podporovati vás budu, kdyby se vám zle vedlo. Sab. Jednota pro podporování vdov a sirotkův. Světozor. Podporujeme chudé studenty. Ner. Podporovala jej ve studiích. Jir. Používal svého bohatství k štědrému podporování umění. Čech.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 405 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 405