• podstatný adj. jsoucí podstatou, základem něčeho. Třidič jevů podstatných a přídatných K. Pol. Úkol umění vidí [Šalda] vyjímati z časového, náhodného i měnného podstatnou metafysickou essenci. Kar. Neodlišují [ideologové] podstatné od nepodstatného. Dyk. Nikde nemění se podstatný typ Hanáků. Herb. Karakter jest souhrn podstatných znaků v nějaké věci. Durd. Gram. podstatné jméno ohebné slovo, jež je jednak jménem pro osoby, zvířata a věci, jednak názvem pro vlastnosti, činnosti a stavy. D skutečný, mající věcný podklad, odůvodněný, oprávněný. Na stal konečně den, kdy mělo se rozhodnouti, jsou li podstatny jeho dobré naděje. Jir. Podobných podstatných přání neodepře žádný ředitel svému intendantovi. Ner. Obavy jejich staly se podstatnými. Svět. Domněnka, že je podezření její snad přec podstatné, počala jí hněsti. Svět. D vydatný, značný, hutný. Dva rohlíčky v Praze, ale to je jako nic — je potřeba něco podstatnějšího do žaludku. Rais. Nesou [nohy jelení] lehce podstatnou tíži přes luh i háj. Kyt. Vyšetří-li [dělnice] více částek ze svěřených jí kůží, obdrží podstatnou prémii. Přít. Počaly se v Italii 13. věku raziti podstatnější groše. Bidlo-Šus. D (o člověku) statný. Byla to žena letitá, tělnatá, ještě zcela podstatná a celkem zdravá. Herrm. Zaplál rudý šátek na hlavě podstatné Hanačky. Čap. Ch. Pak se objeví rozkročený podstatný Kecal. Lid. nov. D významný, závažný, důležitý. Zkušenosti jsou podstatnou složkou válečné teorie. Přít. Věštba tvořila podstatnou část náboženství. Čech. „Fěrtoch“, zástěra, byl podstatnou částí obleku. Jir. Za nejpodstatnější známku přirozenosti dlužno považovati neproměnnost. Osv. V naší společnosti podstatné se vykonati musejí opravy. Sab. Archivář udal podstatnou příčinu svého spěchu. Jir. Běží o to, je-li ten důvod podstatný. Dyk. Proti důvodu tomu nemohla mlynářka nic podstatného namítat. Svět. Postupmo se rozhovořil, že nezamlčel nic podstatnějšího. Šmil. Ve všem podstatném dlužno s Jirátem souhlasit. V. Čer.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 475 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 475