• pohled, -u m. pohledění, popatření, podívaná Byly [oči] modré, pohled jejich vlídný. Jir. Zabodl špičaté pohledy kalných očí do Lepoldky. Hol. Obraz [smrti] děsný, hrůzný pohledu. Vrch. Doktor a setník neuznali ji za hodnu ani pohledu. Šmil. Neměla proň ani jediného laskavého pohledu. Staš. Nesnesl jejího pohledu. Sklopil oči. Šmil. Vrhal k našemu stolu nepřátelské pohledy. Šim. Paní šlehla zlostným pohledem po manželovi. Šim. Obávalť se, by ji [dívku] mimoděk zamilovanými vzdechy a pohledy nenudil. Zey. Při ženině návratu na prvý pohled poznal, že s veselou nepřišla. Rais. Byla pravým opakem krasavic, které nás oslňují na první pohled. Čech. Čtyřicet let [jsme se neviděli] a poznali jsme se zas na pohled hned. Ner. Názorné jsou panoramatické pohledy na horské krajiny z ptačího pohledu z ptačí perspektivy. Bač. Pohled na hvězdnaté nebe jest grandiosní. Vrch. S temen jejich [Orlických hor] jsou daleké a krásné výhledy a pohledy k nám do Čech. Jir. Jak smutny byl pohled na naši literaturu! V. Neb. Zaráží jejich [politikových projevů] sklon k slovní nabubřelosti, večerníková květomluva a nedostatek nového pohledu postřehu, názoru. Přít. To [obraz] je pohled na Benátky z ostrova San Giorgio maggiore. Ner. [Kávový ubrus,] do něhož vetkány byly pohledy na české lázně. Šim. Už jako umělce by vás to [vycházky do pěkné krajiny] těšilo! To jsou pohledy, to jsou partie! Herrm. Tech. nákres nějakého předmětu n. součásti tak, jak se jeví při pozorování v jednom směru. Pohled zpředu, shora, se strany, zezadu. D Ob. pohlednice. D na pohled zdánlivě. Okno, na pohled zavřené, bylo jen lehce do rámu vtlačeno. Čech. Klidný byl na pohled a laskavý, ale v duši háralo mu peklo vášní. Mah. D Arch. vzezření, vzhled. Šla tlupa žen a jim v čele mužové dva pohledu docela nestejného. Ehrenb. Postavy nabývaly příšerného pohledu. Podl. Všecky [pryskyřice] po roztopení mají pohled sklovitý. V. Sat.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1114 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1114