• pojem, -jmu m. obecná představa (osoby n. i jiného tvora, předmětu, vlastnosti, děje, vztahu a p.), mající obsah přesně určený souhrnem podstatných znaků. Ale chudoba? To už je pojem hodně složitý. Vach. Selská česť! Pojem vzdělancům těžko pochopitelný. Šmil. O pravém pojmu ústavního života nebylo ani potuchy. Jir. Fontenelle operuje [ve svých úvahách] pojmy velice z hruba vypracovanými. Tille. Množství pojmů filosofických nenalézalo posud v češtině slov příhodných. Zel. D představa, názor, mínění. Takové asi byly pojmy Náprstkovy o české osadě v Americe. Zey. Staré pojmy o nepřístupnosti poesie se bortí. Vrch. Obrazy jím [okem] v duši vzbuzené mnohem delšího trvání jsou než pojmy sluchem nabyté. Čas. Byl dle tehdejších pojmů „dobrý Čech“. Zel. Na té chaloupce zůstalo přece jen viset v jejich pojmech cosi tuláckého. Hál. Nemáte o lidech příliš nízký pojem? Bozd. Prof. Masaryk měl veliký pojem o významu narodní žurnalistiky. Herb. D základní vědomost, znalost, poznání, ponětí, potucha. Neměla jsem dosud pojmu, že taková bída na světě jest. Svět. Bylo tu zaměstnáno lidí, že jsem neměl ani pojmu, kolik by jich bylo. Prav. Mně nic nenapadá, nemám ani pojmu o tom. Štol. To nemáte pojem, co to je. Šim. O těžkostech podobné práce [sestavování rejstříku] těžko si učiní pojem, kdo se nikdy o něco podobného nepokusil. Obzor. D míti pojem z čeho lid. projevovati znalost něčeho, rozuměti něčemu, chápati něco. Copak je ona do hospodářství? Má z toho pojem? Knap.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 377 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 377