• poklesnouti dok. zaujmouti nižší polohu, klesnouti. Pravice, držící osudný mandát, mu poklesla. Jir. Pak prsíčka se nadzdvihla, poklesla opět a tváře prorůžověly. Šrám. Lekla se, kolena pod ní poklesla. V. Mrš. Nešťastný Anton úplně zmožen poklesl na lavici. Čech. Již pokleslo slunce do tůně mořské. Špind. Soňka s Aldou byly mezi prvními, jež přiběhly se seznámit a uctivě poklesnout do kolínek. Svob. Přen. Zajme-li tě marnost, poklesneš-li do hříchů, bohatství tě nespasí. Prav. Celá affaira poklesla v zapomenutí. Čech. D (o hlase) státi se hlubším, snížiti se. Zvroucněním mu hlas poklesl. Čap. Ch. Náhle poklesl Sádochův hlas, na okamžik ztichl, ale znovu se ozval. Jir. D dostati se do úpadku, ztratiti na síle, zeslábnouti, zmenšiti se. Poklesla její víra ve spravedlnost a dobrotu lidí. Vach. Hluboce poklesla víra a mravnost. Helf. Jaké poklesnutí sil v tělech i duších! Merh. Ctižádost poklesla. Čech. Vliv a vážnost její [soustavy Hegelovy] poklesla. Durd. Umělecký vkus národa muzikantů vlivem operetních, filmových a tanečních šlágrů hluboko poklesl. Krit. měs. Gram. změniti funkci, přejíti z jedné gramatické kategorie do druhé takovým způsobem, že na př. substantivum se změní v adverbium. D upadnouti do duševní ochablosti, sklíčenosti. Kdykoli mužná mysl jeho poklesne, pozdvihá se zas, jakmile se s ní octne v úchylku maminčiny sukně. Hol. Sami nad marnou cestou svou poklesli [poutníci hledající živou vodu]. R. Svob. Když míjeli most, poklesla na duchu zmalomyslněla. Vach. D mravně, společensky, důstojenstvím upadnouti, státi se méně cenným, proviniti se. Tak hluboko jsem poklesla? Vždyť nejsem veřejná nevěstka! Herrm. Tak daleko Zajaš kdysi poklesl, že až žebrat k inženýru Bojnarovi zašel. Nor. Požehnej mne k novému stavu, abych v ničem nepoklesla. Prav. Hluboko poklesnout dovede lidská tvář. A. Mrš.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 345 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 345