• politik, -a m. kdo se zabývá politikou, státník; kdo se zajímá o politiku. Nejznačnější politikové našeho věku se dopouštějí dvou hlavních vad, jedni přeceňují sílu času, druzí ji nedoceňují. Sab. Státníci, politikové, učenci teprve v poslední chvíli studovali východní záležitosti. Hol. Proto má a musí býti [kněz] politikem — rozumí se ve vyšším smyslu. Herb. D Fam. chytrák. Cítím, že něco výtečného v duchu tvém vězí, a to nemá na zmar přijíti, byťbys i tuze špatným politikem byl, abysi sám prospěchu svého se domáhati uměl. Ritt.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 125 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 125