• poloha, -y f. umístění, uložení něčeho někde n. nějak. Konečně uvedl tělo do vhodné polohy. Dyk. Sotva že vešly jsme, pozdvihla se osněžená hlava volně do horizontální polohy. Svob. Nohy bolely strašlivě. Bolely v každé poloze. Mach. Mimo polohu na stráni nebylo nic na dědině pěkného. Herb. Fys. umístění daného tělesa v prostoru; poloha stálá, volná, vratká, rovnovážná, nulová. Stroj. mrtvá poloha. Geom. prostorový vztah útvarů n. jejich částí. Zem. zeměpisná poloha poloha místa na povrchu zemském udaná zeměpisnou délkou a šířkou. D postavení, rozdělení, umístění jednotlivých dílů, částí něčeho v nějakém prostředí a p. Polohu okolní také dobře znal, mohl se tedy dobrého výsledku nadíti. Čin. Nebude zajisté nevděk čtenářstvu, popíšeme-li trochu obšírněji polohu Menšího města ku konci patnáctého století. Svát. Reif, vraziv na schody, viděl, že Olšovský kvapí do nárožní komnaty, a dobře znaje polohu domu, rychle sběhl dolů. Pfleg. Geod. plán polohy grafické znázornění a evidence faktických i právních poměrů stavebního místa. Lék. poloha plodu. D místo určitého umístění co do nadmořské výšky. [Kavky] odletují do nižších poloh v kraji, do luk od Votic k Bystřici. Herb. Pokosené seno musí se vyvážet z dolíků na vyšší polohy, aby zbytečně nevymoklo. Baar. D vrstva. Použili jsme k tomu [zvukové isolaci] několik poloh vlnité impregnované lepenky, stmelených asfaltem. Slabopr. obz. Modrá lupenitost se tomu, myslím, říká, těm střídavým polohám hutného modrého ledu s bílým porovitým. Lid. nov. D pozemek. Zelinná zahrada rozprostírala se po dvou třetinách vší polohy. R. Svob. Pouze „Močky“ dosud čekaly na pluhy i brány. To byla nejhorší poloha v celém katastru posekovském. Baar. D Hud. poloha akordu vzdálenost jeho krajních tónů; poloha oktávová, kvintová, terciová; (ve vícehlasé harmonické větě) poloha těsná, úzká, široká, rozšířená podle vzdálenosti jednotlivých hlasů od sebe; (při hře na smyčcové nástroje) posazení, prstoklad levé ruky na struně: poloha normální, snížená, zvýšená, poloviční, poloha palcová; část celkového tónového rozsahu: poloha střední, hluboká, vysoká. Přen. Martínek dobírá se často pravých epických poloh spíše zde než v reportážních románech z přítomnosti. Čteme. Neměla v duši prostředních poloh: buď vášnivě milovala nebo pohrdavě nenáviděla. R. Svob. „Ale co se divím? Mohla jsem čekat něco jiného?“ — přešla do polohy řečnických otázek. Vrba. Autorka těchto veršů je nejšťastnější celkem v nesložitých polohách rodinného života, prostého obrazu krajinného, v zátiších a vůbec v idylickém genre. Lum.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 395 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 395