• pomáhati ned. (o osobě) usnadňovati, podporovati nějakou činnost, nějaký děj. [Antonín] se tu stavil po funuse, o kterém pomáhal zpívat. Jir. Pomáhá mu svléci svrchník. Svob. Přišla i stará Běta a pomáhala jí v těžké obsluze. Jir. Manželka nejvyššího komořího pomáhala u hlavního oltáře při pomazání královny. Svět. Pán Bůh pomáhá těm, kdo si pomáhají sami. Jg. Tedy i on pomáhal ku slávě dnešního dne? Choch. Zamihly se před ní malé obrázky vzpomínek, jak jí do kožíšku pomáhal. V. Mrš. Líbají mu ruku a pomáhají mu na koně. Jir. Z kočáru pomáhal právě lokaj mladé jeptišce. Havlasa. Tu tam vzlykot se ozval, ale již udušen řevem žoldnéřův, kteří umučenému Kristu na nohy surově pomáhají. Jir. Kazatel napomínal všechny, aby se milovali a sobě vespolek pomáhali. Jir. „Pomáhej pánbůh,“ vytrhl ho ze zadu známý hlas. Šmil. Při tom pozdravil zívajícího pana Šimra slovy: „Pomahej pán bůh!“ a pan Šimr zasalutoval. Ner. Dámy pomáhají si při odstraňování líčidla lojem. Zey. Usadil se jako invalida ve své otčině pomáhaje si hudbou. Šmil. Vejvara rozuměl a byl by zlíbal ruce soucitné paničky, že mu tak z bryndy pomáhá. Herrm. D (komu, čemu k čemu) působiti v něčí prospěch n. neprospěch, k vývoji nějakého stavu. Rozneslo se, že umí Antoš koňům pomáhat. Svět. Proto na světě jsou [vlastenci a milovníci českého jazyka], aby se jim snadno od peněz pomáhalo. Květy. Nevčasná tato stydlivost [míti hned děti v manželství] zavádí mnohou tak daleko, že si od toho pomáhá. Něm. Pomáhal si k penězům rozmanitým způsobem. Svob. Jedni druhým pomáhali do žalářův a na stínadlo. Štulc. Strana rakouská pomáhala na trůn český vévodovi Albrechtovi. Schulz. Chudý mladík naproti tomu si den ode dne pomáhal a bylo mu den ode dne lépe bohatl. Něm. D (o věci) usnadňovati, ulehčovati nějaký děj. Tomuto vývoji významovému by byla mohla pomáhati hlásková podobnost a skutečná příbuznost mezi slovy „posléze“ a „poslední“, „naposledy“. Zub. Milost pomáhající je nadpřirozená, duši na čas propůjčená milost, která nám pomáhá konati skutky dobré. Podlaha. D (o věci) způsobovati něco, míti příznivý účinek. Ale předc ta modlitbička pomáhá ti do nebíčka. Ner. Byl přesvědčen, že jenom tato mast pomáhá. Jir. Nic nepomáhaly rekursy a odvolání. Baar. Posvěcený křížek pomáháť proti všem kouzlům. Choch. Pomáhá [tinktura]‚ i když křeče berou do noh a špička nosu chladne. Šmil. Domácí prostředky, jež Věková mu dávala, nepomáhaly. Jir. Již nic nepomáhalo a vůbec pozoroval, že u Cheniera pozbyl valně vlivu nebylo nic platno. Jir.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 605 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 605