• pomoc, -i f. přispění v nouzi, poskytnutí prostředků k dosažení nějakého cíle, podpora, ochrana. Slyšeli volání o pomoc a slitování. Svět. Doufáte, pane doktore, že jí bude pomoc, že se vám ta kúra podaří? Něm. Kočár přijíždí, lékařská pomoc se blíží. Šmil. Na pět, na šest hodin cesty k ní [mastičkářce] chodili o pomoc, o radu v nemocech. Jir. Časem někdo k nebi vzlykne, pomoci se nedovolá. Bezr. Komu není rady, tomu není pomoci. Pořek. Přichvátala [muži] na pomoc. Rais. Pěvče, pojď mi ku pomoci. Vrch. Když ji [své žené] dáte půlku chaloupky připsat, vymiňte si bývání v ní až do smrti, to je krátká pomoc. Herb. Jerumine, snadná pomoc! Kdyby tak někdo tu částku zapůjčil. Jir. Nebylo pomoci, museli vzít kaplana [nemocného] s sebou nebylo vyhnutí. Šmil. [Odsouzený pytlák:] Jaká pomoc, rozštípám panu soudci na zimu dříví a půjdu domů! co platno, nic naplat. R. Svob. Jsem otráven! Pro Boha, pomoc! Zey. Tam [u Kunovic vrchu] jsme ty Turky tepali s pomocí boží. Jir. Malý Pavlík s pomocí Jiskrovou vyloudil několik kviklavých tónů [na dudy]. Jir. První veliké dílo, jež vyšlo pomocí Matice, byl Slovník Jungmannův. Kal. Starý Kobula pomocí dvou sluhů upravoval vše, čeho třeba k večeři. Vrch. Na krkonošských horách šířilo se duchověrství; lidé se jali pomocí prostřednic obcovati se světem duchů a zakládati „sbory“. Staš. [V některých básních] tvoření jambických veršů pomocí spojky a dosti vyniká. Durd. Někdy bývá neprávem pomocí s gen. na označení nástroje n. prostředku m. pouhého instrum. příslušného substantiva: Zamíchal občas obsahem nádoby pomocí kusu dřeva. Klost. Musila při zpomínce naň [nebožtíka muže] utírati slzy pomocí batistového, zlatem vyšívaného šátku. Svět. K čemu měřit pomocí kružítka? Arb. Národní pomoc dobročinná akce. Lék. první pomoc první ošetření při úrazu n. prudkém záchvatu choroby. Práv. právní pomoc kterou poskytuje soud jinému soudu v záležitosti, jež náleží do obvodu soudu žádaného; pomoc světská přispění světských úřadů úřadům církevním v případech, kde úřady církevní nemají moci donucovací. D věc poskytovaná někomu k podpoře; osoba n. osoby poskytující někomu podporu. Poslala selka sesterské pozdravení a nůši nějaké pomoci. Preis. Schovejte to, aby měl [syn] pomoc, až ho dáte do učení. Prav. Je mi dobrá každá, i malá pomoc hmotné přispění. Rais. Největší část čelnějších mužů našich slíbila nám pomoc svou literární příspěvky. Havl. Žižkova posádka, posílena pomocí z Prahy, vyrazila za Mišňany posílena pomocnými sbory. Jir. Muntimír podržel vrch, maje pomoc a posilu od Bulharův. Čel. D Lid. přínos nevěstin, věno. Hledej si nějakou nevěstu s pomocí. Jir. Měl ji opravdu rád, ale bez nějaké pomoci nemohl si ji vzíti žádným způsobem. Podl. Betynka měla pěknou pomoc a po veselé kopulaci malovalo se to i mistru Kondelíkovi nesmírně vesele. Herrm. Já bych rád nějakou [nevěstu] z pořádné rodiny a taky takovou, aby mně do obchodu přinesla pomoc. Jah.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 830 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 830