• pomoci dok. (praes. pomohu, pomůžeš, 3. pl. pomohou, rozkaz. pomoz, pomozte) poskytnouti pomoc, přispěti pomocí. Doktor mu [nemocnému] nemohl pomoci? Jir. Jsem ubezpečena, že by si byl pomohl i bez mé přímluvy. Hál. Vlastní silou opět si pomohl. Šmil. Když si můžeme pomoci, pomozme si. Hál. Inženýři pomohli mu, že mohl lehce žíti, když právě viděl nezbytí, aby začal sedlačiti. Herb. Děvče přiběhlo, aby pomohlo slečnu učesat, ustrojit. Jir. Doktor ve zmatku si pomohl frásí, která se velmi málo hodila. Havlasa. Starý Thiers nemůže si pomoci a musí upotřebit proti buřičům branné moci. Hol. D (komu kam) umožniti někomu, aby se někam n. odněkud dostal. Pomohl dívce do ženského sedla. Jir. Pomohl pánu s koně. Pfleg. Houslemi si pomohl do divadla. Jir. „Já mu pomohu do kriminálu!“ vyhrožoval. Štol. Vždyť mu jdeš pomoci do království nebeského. Jir. Frantík náš má místo. Dobrovský mu k němu pomohl. Šmil. Já v noci otevru tvé vězení a k útěku ti sama pomohu. Zey. Nezbývalo mi než podrobiti se, chtěl-li jsem vůbec překladu pomoci na světlo. Vrch. Pomohu mu na věčnost. Heyd. Chtěje si pomoci na nohy, pustil se do rozličných odvážných podniků. Herrm. Kdo chce kam, pomozme mu tam. Pořek. Pomohu ti nahoru a půjdu za tebou. Zey. Co pravý přítel jsem zakročil, abych jim pomohl z nouze. Prav. Kamarádi pomohli mu z bláta do louže špatně pomohli. Mah. Pomohu vám z této kaše, sáhnete-li hodně do sáčku. Ehrenb. Sterý dík, že jste mi aspoň na malý okamžik pomohl z bryndy. Stank. Té vadě bohdá pomůžem odstraníme ji. J. z Hv. Pomoz Pán Bůh (lidový pozdrav pracujícím). Ta medvědice, kterou krmil, pomohla mu do hrobu. Jir. Vida, že jsou na míse jen samé „zbytky“, myslil, že snad nebude tak zle, když jim ze světa pomůže. Hum. kal. D (od koho, od čeho) zbaviti někoho něčeho. Prosila pro Boha všemohoucího, aby jí pomohli od toho chlapa. Mrš. Od kamarádů jsem mu pomohl, a možná, že mu pomohu i od koček. Prav. Tak jen mu je [peníze] dej, on ti od nich pomůže! Rais. D projeviti účinnost, posloužiti k nějakému účelu. Ani mazání ani koření nepomohly. Jir. Nic nepomohly dopisy bratra, ani když přijel — nezmohl nic. Baar. Dobrý meč a kopí pomůže. V. Neb. D pomoci si (k čemu, zř. nač) získati něco, nabýti něčeho. Prací pomohl si k pěknému majetku. Herb. Sám potřeboval peněz nevěda, kterak si k nim jináče pomoci než bohatou nevěstou. Sab. Časem pomohli jsme si na vlastní domek. Prav. D Expr. zbohatnouti, státi se zámožným. Pomohli si za málo let tak dalece, že když domácí zemřel, „beránka“ od dědiců jeho koupili. Svět. Bylo zřejmo, na kolik by si mladý sedlák pomohl [dobrou ženitbou]. Vrba. Pan Franc je zde již skoro pět a dvacet let písařem, ale ještě si nepomohl. Sab. D Ob. způsobiti si úmyslně potrat. Aha, to je zrzavá Tona, co si už dvakrát pomohla a ve špitále už čekala poslední hodinku. Lum. Vzala si do hlavy, že ne a ne, že si pomoci nedá a donosí. Vrba.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 826 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 826