• popel, -a n. -u, arch. -e (lok. -u, arch. -e, -i) m. šedý práškovitý zbytek po spálení. Na dvoře kupily se ohořelé a ještě doutnající trámy, popel, uhlí a hromady rumu. Jir. Hrabali lidé v popele a v oharkách, aby našli škváry svého jmění. Jir. Otřepával popel s doutníku. Kosm. Spálila jsem večeři na popel. Zey. Sem se vyhazuje smetí a vynáší popel. Ner. [Babička] šťourá pohrabáčem v popeli. Něm. Záští [v Hrabcovi] doutnalo jen jako žížlavý uhel pod popelem. Herb. Oni se tam [v Praze] ztratí jako zrnko máku v popelu. Jir. Obloha byla jako popel. Rais. Ustál. sp. Měl kovář popel na jazyku chuť popelu. Vrch. Skloněnou hlavu měl [kněz] popelem posypanou na znamení pokory a pokání. Jir. Na hlavách popel, na prsou roztrhané černé šaty jsme prosili. Vrch. Obrátiti v popel, položiti popelem spáliti; lehnouti popelem shořeti. V sakristii skoro všecko v popel obráceno, ornáty a všecka kostelní roucha. Jir. Vítězové střechy poražených položí prachem a popelem. Hol. Celá usedlost lehla popelem. Baar. Přen. Nakládání Verunčino vrhlo do mrtvého popela duše jeho jiskru živou, novou. Šmil. Nehrab déle v popeli mé duše. Vrch. Chem. neústrojný zbytek vzniklý pálením n. pražením rud a p. Popel antimonový, cínový, zinkový, popel kostní, dřevní a j. D Bás. šedá, šedavá barva, šedavé zabarvení. [Měsíc] byl jako oheň dohořívající a hynul v popeli šedých mraků. Jir. S nebe padal studený popel úsvitu. Šrám. Popely soumraku zachmuřují a stísňují oddech kraje. Mod. r. D zetlelé pozůstatky zemřelých. Maminka je jistě dávno prach a popel. Rais. Pokoj jejich [mrtvých přátel] popelům. Jir. To slibuji vam při svatém popeli zesnulé matky své. Jedl. Pokoj popeli jeho! Tyl.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 558 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 558