• poplatek, -tku m. dávka, plat za nějaký úřední výkon, za jistou službu n. za užívání něčeho. Pak se musí dáti obligace do knih vtěliti, a z toho bude zas hodný poplatek. Šmil. Za sdělení adres se platí dvě koruny manipulačního poplatku. Vach. Za vyhrazené lavice platili šlechtici zvláštní poplatek 10 grošův. Jir. Práv. fin. veřejná dávka, jež se platí z úředních jednání ve formě kolků nebo přímým placením. Poplatky kolkové, přímé; poplatky pohyblivé, pevné; poplatky soudní, správní; poplatky převodní. D v dřívějších dobách plat n. zboží odváděné ve stanovených lhůtách podmanitelům podrobenými národy. Panovníci jejich [Gruzínů] odváděli poplatek řeckým císařům. Čech. Každý den příměří odvedete [Turci] jednoho berana poplatku. Hol. D peněžitá odměna vůbec. Největší nemoci znám lék, za mírný sdělím poplatek. Dyk. Po plných 20 let vyučoval bez poplatku. Květy.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 243 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 243