• populace, -e f. souhrn osob na nějakém území v jisté době žijících, lidnatost. Řečník apeluje na přítomné, aby se zasadili o to, aby vzešlo pochopení pro nutnost zvětšení populace. Vach. Japonsko je země s největší populací na světě. Výb. Biol. souhrn jedinců nějakého druhu nebo rasy, organismů žijících na jistém ohraničeném místě. D Zast. obyvatelé, obyvatelstvo. Varšavská populace páčí se okrouhlým číslem na 250.000 duší. Hell. Vezmu hospodského na paškál; ten bude dozajista celou zdejší populaci znát. Tyl. Jak krásně vypadají Františkovy lázně, když dočasná jich populace sejde se v parku. Ner.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 60 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 60