• porada, -y f. rozhovor, při němž někdo někomu radí. Objednával zboží jen po poradě se svou ženou. Vach. Teď ještě můžeme radit se: „Co činiti?“ — po tom bude na poradu pozdě. Vlč. Sousedé vždy se stavili dříve na poradu u kmotra kostelníka. Něm. Zejtra vás očekávám na námluvy a na poradu o naší svatbě. J. J. Kol. Měl [doktor] nejedno pravidlo pro ty, kteří přišli na poradu. Jir. Jednoho dne šel na faru, kdež přes hodinu poradu s farářem měl. Šmil. U nás bývaly porady o volbě kusu [divadelního]. Kam. V poradu jdi s Bohem, se svým otcem. Klicp. Přišel [revident]‚ aby s babičkou důvěrně promluvil a v záležitostech jej tížících poradu vzal. Her. Sigmund chtěl vzíti poradu s knížaty poraditi se. Pal. To byli opilci kvartální. S těmi byla porada bylo lze mluvit, bylo je lze získat radou. A. Mrš. [Vojíni] za utíkajícím Bedřichem Falckým též na poradu s Vaňkem pospíchali dali se na útěk. J. J. Kol. D ústní rozprava povolaných osob, zejm. úředních, o nějaké věci, již je třeba rozhodnouti, konference. Nejstarší oud [spolku] svolává ředitelstvo k poradám. Havl. S důvěrou pohlížel každý na slavnou tu poradu měst. V. Mrš. Svolána tam válečná porada. Jir. Ročně se scházeli jesuité v Čechách ku společným poradám. Zl. Praha. Nastala dlouhá důvěrná porada při zavřených dveřích. Jan. [V kuriích a tribunálech] se odbývaly soudy i porady senátu. Frič. Byly zrušeny okresní a zemské učitelské porady. Kád. Za správy piaristské všecky porady [profesorů] dály se v kolleji. Jir. Po dlouhé rodinné poradě usnešeno, že bude nejlíp, když se přítel stane — vojákem. Arb. D Poněk. zast. rada, poradění. Žádala jej [kněze] o poradu, co v tomto případu činiti má. Choch. Přemýšlela jsem, jaká by tu byla porada, a zpomněla jsem si na tebe, Antoníne. Svět. Tu byla těžká porada; ve sněhu zůstati není zrovna příjemno. Šlej. Synovská to v krvi povinnost, by matce pomoh’ syn, když neví sobě porady. Hál.
  • porada, -y m. sport. slang. poradce. Jsou to [kolem veslařů] poradové (lidé, kteří veslařině nerozumějí, jsou někdy ve výboru klubu a veslařům za každou cenu radí). Čes. sl. Dalo jim to tákovouhle mutaci a všichni páni poradové měli hlavu jako starosta. O. Han.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 350 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 350