• poskytovati ned. (komu co, řidč. čeho) dávati, podávati, nabízeti, dopřávati někomu něco. [Farář] poskytoval fraterovi nejnutnější pomoc. Jir. Žádný kraj nestačuje, aby si sám všechny plody poskytoval. Kvíč. Ovce poskytují krom bryndzy i vlnu. Něm. Hospitál, kde se rekonvalescentu poskytuje silné stravy zdarma. Ner. Palouky poskytují dobytku hojné trávy a vonného sena. Jir. Poskytování úvěru řídí se bonitou žadatele. Přít. [Lidé] navzájem poskytovali sobě útěchu. Knigge. [Přijal jsem,] co se upřímně poskytovalo. Tyl. Školníkům poskytoval se ve školách stálý příbytek. Tomek. [Luisa] poskytovala vděčnou látku k romantickým domyslům. Schulz. [Rozkoš,] jakou čistá láska poskytuje. Něm. Celá povídka příjemnou a užitečnou zábavu poskytuje. Ner. Milerádi poskytujem v listu svém místa nejrozmanitějším náhledům. Ner. [Dívka] kráčí pomalu a poskytuje mu takto příležitost, aby ji dohonil. Štol. Otevřené dvéře poskytují volný pohled na poušť. Vrch. D poskytovati se zast. naskýtati se. Bezbožné divadlo se poskytovalo k pohledu. Čel. [Z návrší] přeutěšený výhled se mi poskytoval dolů na krajinu. J. Malý.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 379 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 379