• poslechnouti dok. (co) uvědoměle přijmouti sluchem, vyslechnouti. Při tom se lesy rozhučely, až teskno poslechnouti. Třeb. „Poslechni, jak jsem to všechno vypsal.“ A přečetl drkotavě žádost. Stroup. Však poslechněte! Teď se ozval na blízku jiný hlásek. Thom. Poslechněte… nepíšete básně? Šrám. Mohu věděti, kdo poslechne si tuto hudbu mou? Vrch. D (s předmětem osob. v genit. n. v akus., s předmětem neosob. zpravidla v genit., zast. komu, čemu) vyhověti rozkazu, zaříditi se podle něčí rady, přání a p., uposlechnouti někoho, něco. Poslechni mého rozkazu. Vrch. Rozkazů rektorových byl každý oud university povinen poslechnouti. Tomek. Také v tom poslechl její [matčiny] rady. Jir. Děti poslechly babičku. Něm. Barču by neposlechla — jděte tam vy. V. Mrš. Ano — když poslechnu vlastní starou hlavu svou, činím vždycky dobře. Ner. Ve všem by jej poslechla. Jir. Když páni vzkázali o povoz, aby dříví vozil, mlčky poslechl. Jir. Muzikanti na slovo poslechli. Prav. A na jeho [rytmistrův] rozkaz neposlechl! Jir. Kam dospěl by svět, kdyby nikdo velkým pudům neposlechl, ženoucím jej k cílům vysokým. Zey.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 324 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 324