• poslední adj. jsoucí na konci nějakého časového n. místního pořadí, takový, za nímž již v pořadí nic nenásleduje. V kostele sedl do poslední lavice. Rais. Dnes bylo posledního máje. Pfleg. Budete nyní zaměstnán u pana důchodního, služné platíme posledního. Svob. Panenko, žádám vás — ať tak dím — za taneček první a poslední. Ner. Bylať [Józa] první a poslední na nohou. Svět. Farář vyslechl jeho řeč až do posledního slova. Šmil. To je mé poslední slovo! Pfleg. Poslední slovo musí [žena] mít. R. Svob. Všechno do poslední písmeny byla pravda pravdoucí úplně. Čap. Ch. Vyšel [rychtář] ze dveří a za ním celá obec do posledního muže. Baar. Dnešní krásná literatura není dobrá, jsem poslední, koho uspokojuje. Šal. Lampa osvítila spořádaný, čistý pokojík, k jehož úpravě žena poslední ruku přikládala dokončovala posledek. Lier. Ze svého noclehu přijel v poslední chvíli, kdy houf v ležení stál už přichystán na samý konec. Jir. Smrt nemá pro ně hrůzy, poslední hodinku svou vyčkávají klidně. Ner. Staré pravdy červotočivých model leží v posledním tažení a umrou, jako umřeli staří bohové. Staš. Nestonal, až když ulehl k poslednímu spánku. Zey. Kristus pán při poslední večeři velebnou svátost ustanovil. Rez. Náb. poslední soud o soudném dni; poslední pomazání jedna ze svátostí; čtyři poslední věci člověka smrt, soud, peklo a nebe. Práv. poslední vůle jednostranné právní jednání na případ smrti. D jediný zbývající. Za poslední své peníze jsem si koupil salám. Vach. Panna Maninka vzala na dnešní oběd poslední mouku. Šmil. Poslední sílu napnu ještě znova. Vrch. Strojil se, že užije posledního prostředku proti nudě. Jir. Bude třeba nakoupit zásobu mouky, uhlí, dříví, už vařím z posledního. Baar. Mlýny už melou z posledního. Baar. Hukal bude hajným po Mrštinovi, který prý již z posledního mlátí! umírá. Šmil. D právě, nedávno minulý, nejnovější, nedávný. Ráz posledních dvou let jeví se v literatuře naší hlavně vydáváním starších i novějších sbírek. Zl. Praha. Matka poslední čas pořád mluvila o kontraktu. Prav. Je mi tak ledacos nápadné v poslední době. Herrm. Předkládám veřejnosti obraz své publicistické činnosti za posledních patnáct let. V. Mrš. Jaromír poslouchal, zdali se něčeho dozví, co by mu vyjasnilo poslední výstup na Křižovnickém plácku. Hál. Jsou [autobusy] vybaveny posledním konfortem nejnovějším. Přít. D nejníže hodnocený, mající nejnižší hodnotu. Učitel jim byl poslední v obci. Prav. Poslední ucouraná tulačka je lepší nežli nejšlechetnější z vás. Hlad. Hněvala se, že si béře nejvážnější v okolí muž nejposlednější mezi všemi dívku. Svět. Co pak rodiče, viď… tu jsou ti poslední. Svob. Já jsem vždy ten poslední v kalendáři. Vrch. V historii našeho divadla p. Lapil nebude zaujímati poslední místo. Zl. Praha. Co já udřená žena dělám, je už věru poslední. Ner. D Zast. poslední, poslednější později, na druhém místě, naposledy uvedený. Na klín vykládala [babička] růženec, kudlu, několik chlebových kůrek, kousek tkanice, dva marcipánové koníčky a dvě panenky. Poslední věci byly pro děti. Něm. Slýchala [o sobě]‚ že je upejpavá, že dělá „starou“, především ale že si hraje na učenou. S poslední výtkou Štěpán vůbec tuze rád se vytasil. Svět. Boj pohanského světa s křesťanstvím a konečné vítězství posledního předvedeny jsou ve „Dvou světech“ s nevšední vervou. F. Kvap. Tím jest řečeno, čím se liší poesie moderní od starší a od poesie didaktické. Tato poslední měla jen ten úkol, aby poznatky vědění byly realisovány. Vrch. Báseň „Věnování“ skládá se patrně ze dvou částí, řeknu: všeobecné a zvláštní. V této poslednější slyšíme mluvu skutečného citu. Durd.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1517 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1517