• poslouchati ned. (koho, co, o kom, o čem, zast. komu, čemu, na koho, nač) uvědoměle vnímati sluchem, naslouchati. Zastavil jsem se za dveřmi, poslouchal chvíli, ale Rojko sebou ani nehnul. Zey. Všichni poslouchali, co se to venku děje. Svět. Poslouchám, jak pějí ptáci. Vrch. Povíme ti, poslouchej pozorně a tiše. Heyd. Mlčte a poslouchejte, co vám ještě upřímného řeknu. Čap. Ch. P. Vrba čítal, farář Hejna v lenošce skrčený poslouchal. Jir. Poslouchejte, Vokounová, což abychom šli do světa spolu? Stroup. Vždyť já přece nejsem nikdy těžce zamyšlený. Poslouchej, Růženo, to se zajisté ty mateš. Svob. Poslouchal [kněz] chvíli neznámou zpěvačku. Třeb. Pan Jarýn poslouchal pozorně slečnu Amálku. I. Klicp. Básník, jehož nikdo neposlouchá, umlká. Vrch. Chci v šachy hrát a hudbu poslouchat. Zey. Skupina dělníků poslouchá si arii z Fausta nebo Traviaty. Kun. Vedla svou dál, že to byla hanba poslouchat. Čech. Zvonce z lůna lesního příjemně se poslouchají. Šmil. Eva poslouchala mlčky mé rozmluvě. Zey. Lid, jednou naveden poslouchati bubnu, poslouchal dál. V. Mrš. [Dítě] přece oči po něm obracelo a na řeč poslouchalo. Něm. Poslouchá na hlaholy, jež zní mu v sluch tak sladce. Vrch. D poslouchati (přednášky) býti vysokoškolským studentem, účastniti se vysokoškolských přednášek. Aspoň v prvním roce studií filosofických neposlouchal [Jungmann] ještě výkladův Pelclových. Zel. Posluchači prvního roku povinni jsou poslouchati „Praktickou filosofii“. Herb. Poslouchám filosofii na universitě. Svob. D (s předmětem osob. v gen. n. v akus., s předmětem neosob. zpravidla v gen., zast. komu, čemu, na koho, nač) vyhovovati rozkazu něčímu, říditi se radou, přáním něčím, dbáti něčeho. [Matka] těšila se, že Helena ji srdečně miluje a na slovo poslouchá. Prav. Já poroučím, a děti poslouchají. Jir. Poslouchal doma jako hodiny. Baar. Dítky, poslouchejte rodičů ve všem. Rais. Domlouvala jí, aby dělala moudrou a poslouchala rozumu. Něm. Poslouchal jsem maminku a tatínka taky. Havl. Bujný kůň poslouchal ji jako beránek. Prav. Nuž, s rozvahou tu jednala jsem já, ne poslouchajíc pudům v slepotě. Zey. [Dívka] poslouchala více na slova Lamberova, nežli aby se obrátila za hochem svým. Hál.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 640 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 640