• postup, -u m. pohyb vpřed v prostoru. Houpající se větve, shýbající se hluboko pod tíží květů, bránily rychlému postupu [chodců]. Zey. Po čtvrthodinném postupu napadli harcovníci čeští rakouské. Havlasa. Po celý den se oddávali honu horlivě, až hustá mha postupu bránila. Zey. Voj. každý pohyb jednotky proti nepříteli. D souvislý pořádek něčeho v čase, vývoj, pokrok, rozvoj. Odporný hlahol vzrůstá postupem dne. Herrm. Nevhodným osevním postupem se snižuje výnos plodin. M. enc. zem. Zaznamenal věrně postup nemoci. Ner. Vypravoval, pěkně vyvinuje postup myšlének od stonku ke květům. R. Svob. Držel jsem se v obou prvních dílech celkem postupu a děje původní skladby. Zey. Co se týče spojení a postupu scén [ve Faustu], hned patrno, že nekonečnost významného obsahu všechnu kompaktní formu prolomila. J. J. Kol. Hlas [tlumočí] postupem básně střídající se záchvěvy nitra. Čech. Bude postupem civilisace přibývati stále více duší rafinovaných. Vrch. Mužové takoví [nezištní] rodí se jen pořídku a ještě řídčeji setrvávají při poctivých zásadách svých postupem času. Šmil. V jejím [novinářské bursy] vzniku a vývinu je zároveň leckterá zajímavá známka o postupu a rozvinu novinářství pražského vůbec. Kronb. [Netěší mne viděti,] jak se z Francouzů stávají postupem Španělé postupně. Zey. Výr. postup práce nejvýhodnější pořad jednotlivých prací při výrobě některého předmětu. D povýšení v úřadě, službě a p. Nemohl připustiti, že by se jeho tchán mohl dopustiti něčeho, co by ohrozilo jeho služební postup. Vrba. Povolání to znamenalo zvláštní vyznamenání a naději na skvělý ještě další postup. Šim. Úř. přechod do vyšší hodnosti n. do vyššího platového stupně. D (účelný) způsob jednání, methoda. Metodický postup figurálního kreslení na středních českých školách se osvědčil. F. Mokrý. Dramatickou dynamičností výpravného postupu strhuje rozměrný „Příběh Malachie z Brankova“. Sez. Určoval a promýšlel celý svůj postup vůči ní. Hlad. Zkušenosti měli bychom si náležitě uvědomiti a těžiti z nich pro další postup. V. Mrš. Strana se odpoutala od společného postupu s ostatní veřejností. Vach. D přenechání, odevzdání. Postup pozemků a rozvrh kontribuce na ně stal se prostředkem řádné smlouvy. Pekárek. Práv. převod pohledávky, cesse.