• posun, -u m. pohyb některou částí těla, posunek. Roztomilý byl ten každý její posun, pohled, úsměv. Mach. Mlčky mu posunem ruky ukázal, aby šel před ním. Šmil. Pro každý posun, pro každý akcent měla důvod. Vrch. Učiní zvláštní omrzelý posun, jakoby nějakou myšlenku v hlavě dlouhou a tlustou čárou přetrhával. Šrám. Přen. V básních Březinových setkáváš se s výraznými a typickými posuny a postoji, v něž ještě vtělena celá akce! Šal. Těl. posunování ruky při ručkování. Sport. (v šermu) ve střehu pohyb nohy stojící vpředu a hned za ním stejný pohyb nohy stojící vzadu. D jiný pohyb v prostoru. Líný proud [moře] nás [plavce] unášel směrem k pevnině, postrkuje nás rytmickými posuny vln. J. Čap. Vějířem tím nutno kývat v líném hodin posuně. Čech. Voj. pohyb jednotky z jednoho vyčkávacího postavení do druhého. Geol. druh poruchy způsobený pohybem ker (vrstev) ve směru vodorovném. Horizontální posun vrstev. El. tech. fázový posun časový rozdíl mezi napětím a proudem (u střídavého proudu), vyjádřený v úhlové míře, fázové pošinutí. Žel. sestavování vlaku, řadění jednotlivých vozů pro rozličné účely. Řidič posunu, dozorce posunu. D změna, proměna. Válka přinesla posun i ve světové výrobě. Přít. Století třinácté zemím českým přineslo pronikavý posun všech řádů životních. Šus. Národnostní boj a politické přesuny osvětlují lépe posuny, které vznikají mezi národnostmi v téže zemi vedle sebe žijícími měnou přirozenou. Vlastiv.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 196 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 196