• pot, -u m. čirá, bezbarvá tekutina, slané chuti a nepříjemného zápachu, vyměšovaná zvláštními žlázami z kůže. Václav štípal, až se mu pot vyrážel na čele. Just. Drobounký pot se mu leskl na čele. Jir. Slunce pralo do kůže, pot se lil v potůčkách. Just. Není mi dobře, ale dostanu-li se do potu, bude dobře. Jir. Cítil jsem, na čele že mi vyskakuje pot. Šim. Obročnímu vyvstal na čele smrtelný pot. Šmil. Sedlák lpí na té hrudě, z které v potu tváři chléb dobývá. Něm. Lék. pot zbarvený, krvavý, zapáchající chorobné odchylky potu. D Expr. těžká práce, námaha. Páni ssáli jeho [sedlákovu] krev a za jeho pot hodovali. Jir. Rolník po vedru a potu žní slaví příjemné obžinky. Šmil. D Zř. pára sražená v kapičkách na povrchu něčeho. Příjemné teplo rozbíhá se síní a po vnitřních oknech řine se pot. Ner.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 461 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 461