• potom adv. označuje časovou posloupnost; později. Přijde čas a vyláme nám zuby. Co potom? Vrch. Napřed podepíše žádost za svolení ku stavbě a potom proti stavbě protestuje. Čap. Ch. Za chvíli potom volali [páni] Baltazara na kancelář. Jir. D vyjadřuje výsledek: tedy, v tom případě. Pořádnosť mezi lidmi má být — to se potom snesou. Svob. „A o kom že to mluvíte, milý sedláku?“ „O dceři vdovy Loučanské!“ „O Marii? — Potom, milý brachu, té holce křivdíte.“ Třeb. Když je člověk zdráv, projde to, ale když máte trolení v oudech, potom zkusíte. Něm. Zač stálo by potom jinak naše vítězství! Třeb. D zdůrazňuje rozpor nějakého tvrzení s jiným. Poznali jsme, že to veliká sova. A potom prý je sova nočním ptákem! Thom. To je tatík, co? To je potom otec! Svob. Zamiloval se již do chlapce, jak potom do děvy tak krásné? Choch. Jeden učený Angličan pravil: „Člověče, čiň, co chceš, všecko tě posléz omrzí.“ Jak pak člověka nemělo omrzet potom to, co nechce? Rub. Ale proč nejde Dalibor? Aby tak potom nepřišel! Klicp. D vyjadřuje slučování: a, i, také, též. Celkem může se říci, že u Krátkých dětem se více líbilo. Předně, že u Krátkých měli více dětí. A potom, když strýček Krátký přemítal v knížkách, hned ukázal dětem pěkný obrázek. Herb. Moje matka také nebyla na mojí veselce v kostele. A potom mám moc práce. Svob. Daleko nezašel, aby nezabloudil, a potom, aby ho někdo nezastihl. Ehrenb. Veliká byla rodina: dva synové, potom tři vnuci ženatí, potom dva vnuci výrostkové. Čel.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 219 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 219