• potvrditi dok. (co) projeviti souhlasné mínění, vysloviti souhlas, ztotožniti se s něčím, prokázati, ukázati, osvědčiti správnost, pravdivost něčeho. [Domovník] potvrdil všechno, co byl dohazovač řekl. Ner. Obrátila se k Plojharovi, jakoby od něho potvrzení svého výroku čekala. Zey. „Ano, Lípa, jediné on je s to napraviti, co dlouholeté vychování u vás pokazilo,“ potvrdil pan Jarýn. I. Klicp. „Ano, jeden májový dešť je dražší než celá Praha,“ znovu si potvrdil Cimbura. Baar. [Jeptiška] potvrdila své dřívější vyznání. Čech. Viktor Dyk potvrdil svým dalším vývojem správnost Březinova tušení. Arne N. Skutek nepotvrdil nadějí těchto. Pal. Geologická zkoumání doby novější potvrdila mnohou domněnku starých. Vrch. Tentokráte se potvrdila stará pravda, že každý vinník bude potrestán. Svob. Zpráva o míru se potvrdila. Jir. D (co čím) vydati závazně osvědčení o něčem, závazně osvědčiti něco něčím (podpisem, pečetí). Vše jsem ochoten složiti v protokol a přísahou a čestným slovem potvrditi. Vrch. Potvrdil smlouvu vlastnoručním svým podpisem. Čel. [Advokát:] „Tady mi tuhle svým podpisem potvrdíte, že Bohulib je vám ty dvě stě dlužen.“ Don. [Starosta] dal si příjem potvrdit. Staš. D pravoplatně něco vyhlásiti, schváliti, uznati, stvrditi něco za platné. Chtějí [husité]‚ abys potvrdil [císař Zikmund] články, které koncilium v Kostnici zatratilo. Jir. I potvrdil svatý sbor všecky úmluvy volením jednohlasným. Pal. President potvrdil rozsudek. Herb. Papež potvrdil Ladislava za krále neapolského. Helf. Notáře volily si obce samy, potvrzení ale záviselo vždy od gruntovního pána. Něm. Hlava církve zapotřebí měla potvrzení císaře římského. Helf. 1436 byl Rokycana, zvolený od stavův arcibiskup, od císaře Sigmunda v hodnosti té řádně potvrzen. Lum. D Zast. dodati někomu n. něčemu stálosti, pevnosti, utvrditi, upevniti někoho n. něco. Kabeš byl podrážděn [svými odpůrci] a potvrzen ještě více ve svých nových ideách. Hlad. Jejich [mládenců] smrt potvrdila jiné v dobrém. Jir. [Baronka] potvrdila se více než jindy ve své vůli, že musí Alex odjeti. Podl. Musila ho v hněvu proti Evičce potvrdit, aby na opravdivé s ní smíření nepomýšlel. Svět. Čtyři svatí evangelistové nechť upevní a potvrdí dům tento, aby žádné neštěstí do něho nepřišlo. Hol. Školy navštěvoval [Arnošt z Pardubic] nejprv v Českém Brodě, pak v Kladsku, kde se němčině naučil a v latině potvrdil. Zl. Praha. V. t. potvrzení.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 501 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 501