• potvrzovati ned. projevovati souhlas s někým, ztotožňovati se s něčím, ukazovati, osvědčovati správnost, pravdivost něčeho. „Dnes je Jäkl v dobré míře,“ mínil Hovora. „Je,“ potvrzoval Kupka. Ner. Týž König potvrzuje v listu kurfiřtovi z 31. května, že neustávají zvěsti, že vévoda má býti opět jeneralissimem. Pekárek. Sdělení Martinovo nedalo mu pokoje a to, co byl prve pozoroval, potvrzovalo vše, co byl slyšel. Jir. Zde potvrzuje se zas pravidlo, že každý milující je trochu hloupý. Ner. Schůzka biskupů potvrzuje nás v tom, že nemáme naděje na žádné opravy. Havl. Byly tu [mezi kupci] výjimky, ale ty potvrzovaly jen pravidlo. Herrm. D vydávati závazné osvědčení o něčem, závazně osvědčovati (podpisem, pečetí). Peněžné pomůcky [do musea] přijímají se a listem na přijatou potvrzuji každodenně, krom neděle a svátku. ČČM. [Sluha] namočí péro a podává potvrzující lístek Lízalovi k podpisu. Mrš. Obch. potvrzovati zakázku, objednávku. D pravoplatně něco vyhlašovati, schvalovati, uznávati, stvrzovati. Jedna z tří listin krále Jana Lucemburského potvrzuje stará práva městská. Mik. Právo biskupy potvrzovati stalo se ponenáhlu prerogativou stolice římské. Helf. Kardinál sám směl je [misionáře] potvrzovati v úřadě. Rez. U nás se starostové okresní volí a vladař je potvrzuje. Schwarz.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 295 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 295