• pouze adv. jenom, toliko, jedině, nic víc než. Měl na sobě pouze košili. Jir. Jizbou rozléhalo se pouze ťukání starých hodin. Třeb. Vždycky se špatně oženil, kdo se ženil pouze očima. Hol. Šátek ten [na krku] je pouze pro parádu. Herb. O velikosti knížat rozhodují pouze úspěchy. Bozd. Do té doby [zřízení vladislavského] vládlo pouze právo zvykové. J. Vlč. Kdyby to pouze na mně záleželo, vzal bych tě hned do práce. Něm. Nepřestal jsem milovat, zapomněl jsem na to pouze. Dyk. Ušlechtilejší částka člověka vládne nad oborem činnosti pouze zvířecí. Pal. Pokračovalo se v práci, jako by byla pouze a jedině náhlým deštěm přerušena bývala. Her. Zatáhli se [manželé] úplně v samotu, v život pouze rodinný. Her. Proč sen byl pouze snem? Krás.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 259 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 259